Cookies management by TermsFeed Generator

Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku

Odborná praxe bude probíhat v termínu od  20. 5. do 31. 5. 2024.

Praxe v délce 10 pracovních dnů je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP.  

Škola žákům odbornou praxi zajišťuje, umožňuje jim také připravit a domluvit si praxi samostatně, musí však s volbou souhlasit.

Smlouvu a pokyny k vyplnění naleznete po rozkliknutí této zprávy.

Potvrzený návrh smlouvy žáci odevzdají svým třídním učitelům nejpozději do 19. 4. 2024. Dotazy týkající se odborné praxe směřujte na vedoucí praxe Ing. Danu Sovákovou (sv@spsstavhk.cz). 

 

Geodézie moderně

28. 2. 2024 se žáci 3. a 4. ročníku se zaměřením na geodézii seznámili s jednotlivými etapami a geodetickými činnostmi v rámci navrhování komplexních pozemkových úprav. Dále jim byla přiblížena role geomatika a představeny moderní trendy a technologie v oboru geodézie.

Za odborný výklad děkujeme společnosti firmě GEODÉZIE VÝCHODNÍ ČECHY s.r.o.

Práce našich žáků

Výstava Stavařina nuda není ve vědecké knihovně již sice skončila, ale výtvory žáků naší školy si můžete až do konce března prohlédnout v Turistickém informačním centru Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Jsou zde vystavené nejen maturitní, ročníkové a soutěžní práce, ale i ukázky modelů zhotovených v předmětu architektura. 

Pracujeme s ArchiCADem

15. 2. proběhlo na Magistrátu města HK vyhodnocení soutěže Pracujeme s  ArchiCADem. Oceněným žákům předala diplomy Ing. arch. Michaela Matoušová spolu s náměstkem primátorky Ing. Adamem Zárubou, Ph.D.

Štěpán Bujárek získal 1. místo, na 2. místě skončila Bára Štěpánová a diplom za 3. místo převzal Jan Kindl.

Gratulujeme!

Ceremonie DofE 2024

V pátek 9. února proběhla v sále zastupitelstva na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje slavnostní ceremonie programu DofE. K loňským úspěšným bronzovým absolventům z naší školy – Šárce Hrbáčkové, Janu Divišovi (S4.B), Davidu Horčičkovi a Vojtovi Pavlíkovi (S4.A), kteří letos získali stříbrný odznak a certifikát, přibylo dalších osm oceněných Dofáků – Adam Friedreich (L2.), Matyas Čapek a Pavel Tyč (K3.), Kateřina Jirásková a Michaela Přikrylová (L3.), Klára Cehulová (L4.), Adam Benda a Matěj Tvrdek (S4.C). Gratulace přijali od náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství a sport Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA, výkonného ředitele Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v České republice Mgr. Tomáše Vokáče, Ph.D., regionální manažerky Lisy Kořínek, MA a svých vedoucích, Ing. Mgr. Kamily Drášilové a Mgr. Martina Menšíka. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů a pevnou vůli při plnění dalších cílů.

Foodfest 2024

Tradice je třeba udržovat, a proto se 1. února 2024 na naší škole pod záštitou programu DofE uskutečnil již třetí ročník charitativního Foodfestu. Díky skvělé přípravě jednasedmdesáti prodejců a dalších dobrovolníků a útratě desítek žáků i zaměstnanců naší školy a sousední Obchodní akademie se podařilo vybrat 16 000 korun, které ještě týž den zamířily na dobročinné účely. Částka byla dostačující pro podporu všech organizací, které byly během akce představeny, a rozdělena poměrem hlasů z ankety na místě i online. Centrum Bazalka, které si získalo sympatie největšího počtu návštěvníků, obdrželo částku 4160 Kč, zapsanému spolku Dobré víly dětem putovaly 4000 Kč, obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun zamířilo 2560 Kč, zapsanému ústavu Sananim 3360 Kč a nadaci Krása pomoci 1920 Kč.

Druháci na UHK

30. 1. se žáci S2.A vydali do jedné z budov UHK podívat se na probíhající rekonstrukci. K vidění byly vybourané stropy, odhalené klenby, krov, překlady z dřevěných trámů, opálené obložkové zárubně čekající na fládrování, ale i betonový kanál v suterénu, kterým povedou instalace, a další stavařské lahůdky. Venku si prohlédli zařízení staveniště.

Děkujeme za podnětnou exkurzi!

Na stavební fakultě ČVUT

30. 1. se Ing. Petr Tuček vypravil do Prahy s devítičlennou skupinou žáků, kteří se rozhodli postavit kánoi z betonu. Na pozvání Prof. Ing. Petra Stemberka, Ph.D., D.Eng. se zúčastnili celodenní akce na půdě ČVUT v Praze. Nejprve si prohlédli laboratoře stavebních materiálů, poté se přesunuli do učebny sbírky hornin, kde jim byla přiblížena cesta ke geologii. Program završily prezentace plánů s kánoemi všech zúčastněných týmů. Akce byla povzbuzením do dalších kroků stavby kánoe.

S1.A na exkurzi

Těsně před pololetním vysvědčením žáci třídy S1.A navštívili výrobnu prefabrikátů Prefa Rašovice a.s. Nahlédli do výrobního provozu a seznámili se s technologickými postupy výroby prefabrikátů.

Děkujeme za zajímavou exkurzi.

Firma HILTI ve škole

23. 1. navštívili naše žáky 2. ročníku oboru TZB zástupci společnosti HILTI s.r.o. pod vedením ing. Tomáše Seidla.

Prezentace byla zaměřena na ukázku pracovního nářadí a závěsné systémy. Žákům byl nejprve představen sortiment firmy a poté měli při praktické ukázce možnost vyzkoušet si práci s nářadím a rovněž zhotovení závěsných systémů na různé druhy potrubí.

Firmě HILTI tímto velmi děkujeme.

46. ročník SOČ

23. 1. proběhlo v aule školní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost 2024. Naši žáci soutěžili v kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů. První tři místa za studii chaty v hradeckých lesích u rybníka Kříž obsadila třída L3. Prvenství patří Michaele Přikrylové, druhé místo získal Ondřej Bravenec a jako třetí se umístila Johana Pilařová.

Oceněným gratulujeme!

Přednáška pro čtvrťáky

22. ledna dva absolventi naší školy představili žákům 4. ročníku oboru Stavitelství Dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích, kde nyní oba studují. Klára Kosinová si zvolila Dopravní stavitelství, Martin Bena studuje Dopravní managment, marketing a logistiku. Naši čtvrťáci byli seznámeni se studijními obory, s výukou na dopravní fakultě, se zázemím školy a s volnočasovými aktivitami. Pro ty nerozhodné to byla možnost vybrat si studijní obor na Univerzitě v Pardubicích.

 

Sobotní výlet do Prahy

20. ledna se skupina 18 žáků naší školy vydala do Prahy podívat se na probíhající výstavbu metra. Žáci a doprovázející učitelé si prošli v holínkách téměř dvoukilometrový úsek vznikající trasy D. Od Martina Lichtenberga, zaměstnace firmy Hochthief CZ a. s., se dozvěděli spoustu užitečných informací a zajímavostí. Odpoledne pak využili k prohlídce výstavy Architektura všem ve Veletržním paláci.

Organizátorům exkurze patří poděkování za neobyčejný zážitek! 

Olympiáda v českém jazyce

18. 1. 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola Olympiády v českém jazyce. Letos soutěžilo 27 žáků z 1. až 3. ročníku. První místo obsadila Michaela PřikrylováL3., o druhé místo se podělili Michaela Šimůnková z L2.Ondřejem Adlafem z S3.B.

Blahopřejeme k předvedeným výkonům a Michaele přejeme hodně štěstí v okresním kole.

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Jako každoročně proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se letos zúčastnilo 22 žáků z 1. až 3. ročníku. Všichni soutěžící předvedli vynikající výkony a porota měla při vyhodnocování výsledků nelehkou práci. První místo obsadil Adam Friedreich, druhý se umístil Filip Kořének, oba ze třídy L2. a na třetím místě skončila Aneta Tomišková z L1.

Všem zúčastněným děkujeme, blahopřejeme k předvedeným výkonům a Adamovi přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Spolupráce s pardubickou dopravní fakultou

Ve druhém lednovém týdnu proběhly v aule naší školy další tři přednášky určené žákům 3. a 4. ročníku. Téma Ocelové mosty známé, neznámé jim přiblížil doc. Ing. B. Culek, Ph.D. Následovala přenáška Özgüra Yurdakula v anglickém jazyce Can structures resist natural disasters? Doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. prezentoval vybrané kolapsy stavebních konstrukcí.

Děkujeme přednášejícím za zajímavá témata.

Spolupráce s dopravní fakultou

V letošním školním roce pokračuje spolupráce mezi naší školou a Dopravní fakultou Jana Pernera pardubické univerzity. Ve dnech 14. - 16. 12. proběhly tři přednášky určené žákům 3. a 4. ročníků, při kterých se dozvěděli o chybách při zakládání staveb, viděli návrhy bezpečných staveb a způsoby posuzování stavu silnic a dálnic.

Děkujeme přednášejícím z dopravní fakulty za odborný výklad!

Trendy v rozpočtování

14. 12. nás navštívil zástupce firmy ÚRS CZ a.s. Ing. Luděk Špás s přednáškou Moderní trendy v rozpočtování. Přednáška byla určena pro čtvrté ročníky oboru Stavebnictví a Technická zařízení budov. Ing. Špás představil nové pomůcky pro zpracování rozpočtu včetně použití BIM modelu stavby.

Erasmus+ ve Francii

V letošním školním roce naše škola realizuje v rámci Erasmu+ projekt zaměřený na navrhování, projektování a realizování drobné experimentální stavby  v různých evropských podmínkách.

Bližší informace o projektu a podmínkách účasti naleznete po rozkliknutí zprávy, případné dotazy zodpoví Ing. Václav Břeň.

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

12. 12. byly vyhlášeny výsledky ankety FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ. Rada Královéhradeckého kraje a Krajská hospodářská komora podporují spolupráci firem a středních škol a každoročně oceňují ty nejaktivnější.

Naše škola obdržela poděkování za spolupráci se společností VINCI Construction CS, a.s.

Druzí v Subtera Cupu

6. 12. se naši florbalisti zúčastnili turnaje Subtera Cup. V předměřické sportovní hale se utkalo 8 družstev, náš tým skončil na 2. místě.

Blahopřejeme!

Moudrá síť – seminář pro dobrovolníky

5. 12. proběhl na naší škole seminář spolku Moudrá Síť pro budoucí digitální asistenty – dobrovolníky, kteří pomáhají seniorům správně a bezpečně ovládat moderní technologie. Žáci prvních až třetích ročníků, kteří jsou zapojeni do programu DofE, se dozvěděli o podmínkách a možnostech realizace této činnosti a seznámili se s filozofií mezigeneračního projektu, jenž poskytuje ve světě prozatím zcela ojedinělou službu. Těšíme se na rozvíjející se spolupráci.

Předsedovi spolku Tomáši Hubálkovi moc děkujeme za zajímavou přednášku!

Z4. v Blansku

29. 11. se žáci třídy Z4. zúčastnili exkurze ve firmě ISAN v Blansku, která je velkým výrobcem různých druhů otopných těles. Prošli si výrobu těchto těles a následně je Ing. Kateřina Dubská seznámila s historií firmy, sortimentem a novými trendy ve výrobě otopných tělesech. Na závěr si žáci ověřili získané vědomosti v krátkém testu.

Za přínosnou exkurzi děkujeme!

Republikové fórum

Jakub Bednář ze třídy L1. se 9.-11. listopadu v Praze zúčastnil prvního Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže a prožil tak 3 dny nabité diskuzemi, workshopy, přednáškami a pracovními skupinami s odborníky, politiky, ale hlavně mladými lidmi z celé republiky. V průběhu Fóra vystoupili zajímaví hosté, například poslanci a poslankyně nebo vyslankyně v OSN. Jakub navázal nové kontakty a dokonce měl příležitost debatovat s ministrem školství Mikulášem Bekem.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy!

Na exkurzi v Jablonci

22.11.2023 žáci třídy Z4. navštívili výrobní provozy společnosti Atrea v Jablonci nad Nisou. Během exkurze se seznámili s výrobním programem větracích jednotek, principy jejich návrhu a prohlédli si montážní linku. Součástí byla i prohlídka souboru vzorových pasivních domů v obci Koberovy s instalovanou firemní větrací technologií. 

Přednáška firmy Lindab

21. 11. firma Lindab prezentovala třídě Z2. svůj sortiment zaměřený na vzduchotechniku.  Zástupce firmy pan Milan Rambousek představil žákům potrubí Spiro, prvky vzduchotechnických rozvodů a prvky pro přívod a distribuci vzduchu. Poté si žáci zkusili smontovat část potrubní trasy a následně ještě změřili těsnost tohoto potrubí.

Za velmi přínosnou a praktickou přednášku moc děkujeme!

Škola doporučená zaměstnavateli

V letošním ročníku hlasování firem se naše škola umístila na druhém místě.

S2.B na exkurzi

16. 11. 2023 se třída S2.B podívala, jak se opravuje historická budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Stavbou žáky provedl Ing. Sýkora z Metrostavu, který realizuje opravu společně s firmou Chládek & Tintěra.

'Rozhoduj o Evropě'

8. 11. 2023 se Jakub Bednář ze třídy L1. zúčastnil programu 'Rozhoduj o Evropě', pořádaného pod záštitou MŠMT a EU na krajském úřadě v Pardubicích. S ostatními účastníky si vyzkoušel simulované projednávání v Evropském parlamentu, kde zastupoval stranu Renew Europe v roli jejího předsedy. Následovalo jednání s Radou Evropy, při kterém se prosazovaly návrhy na úpravu Evropské směrnice.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy.

pIšQworky

Náš tým vybojoval 7. 11. v oblastním kole na biskupském gymnáziu třetí místo.

Přejeme hodně štěstí v krajském kole!

Přednáška firmy OHLA ŽS

2.11. proběhla na naší škole přednáška Ing. Fišera z  firmy OHLA ŽS, a. s. na téma náklady a rozpočet v průběhu realizace stavebního díla. Žáci čtvrtých ročníků oboru Stavebnictví si vyslechli zajímavé informace z praxe velké stavební společnosti s důrazem na rozpočtování a kalkulace cen stavebních prací.

Děkujeme Ing. Fišerovi za zajímavou přednášku!

Šachový turnaj

25. října proběhlo na naší škole tradiční šachové klání. 34 hráčů se mezi sebou utkalo v sedmi kolech pod dozorem profesionálních šachových rozhodčích. Po dvou hodinách bylo rozhodnuto. Na třetí příčce se umístil Robin Pop ze třídy S 1. Bdruhé místo obsadil Jáchym Smudek z L 3. a první místo získal Šimon Urbánek opět ze třídy S 1. B.

Blahopřejeme! 

Přednáška firmy Kalksandstein CZ s.r.o.

17. 10. se žáci 1. ročníku oboru Stavebnictví a Technického lycea zúčastnili přednášky o stavebním systému vápenopískových produktů Zapf Daigfuss. Po teoretické části jim byly promítnuty ukázky z realizací staveb. Žáci se seznámili se sortimentem a popisem prvků, s technologií strojního zdění, s osazováním překladových nosníků, vedením rozvodů v blocích a s dalšími stavebními pracemi.

Děkujeme Mgr. Konstantinu Svobodovi za odbornou přednášku.

Mezinárodní futsalový turnaj

12. 10. se naše futsalové družstvo zúčastnilo mezinárodního turnaje, pořádaného SOŠ a SOU Vocelova. Ani letos nenašli naši žáci mezi zúčastněnými školami konkurenci a mohou se pochlubit pohárem za první místo. Tým naší partnerské školy se tentokrát vrátil do Polska s pohárem za druhé místo.

Oběma týmům blahopřejeme!

Třeťáci na Kuňce

11. 10. 2023 žáci 3. ročníku zaměření SAK navštívili státní hrad Kunětická hora. Exkurze byla součástí výuky geologie a zakládání staveb. Hlavními tématy byly geologická historie našeho kraje, vulkanismus, eroze, říční a eolické usazeniny, horniny vs. zeminy, geologická činnost člověka, geologické mapy a řezy, délky a výšky v terénu, zeměměřické činnosti v souvislosti s Kunětickou horou.

Děkujeme Ing. Jiřímu Šurovi za velmi zajímavou exkurzi. 

K3. na exkurzi ve věznici

11. 10. navštívila třída K3.Z vazební věznici Pankrác v Praze., kde v rámci projektu EPC – úspory tepelné energie instalovala firma Enesa nová technologická zařízení s cílem snížit spotřebu tepelné energie v areálu věznice. Žáci viděli technické zázemí, novou plynovou kotelnu, prohlédli si instalaci 4 tepelných čerpadel voda - vzduch, navštívili prádelnu i strojovnu vzduchotechniky, nahlédli též do plynové regulační stanice. Na závěr si prošli památník Pankrác věnovaný obětem komunizmu.

Přírodovědný Klokan

11. 10. se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan, kterého se zúčastnilo 59 žáků tříd L1. a L2. Na prvním místě se umístil Jiří Arnošt se ziskem 97 bodů, druhé místo obsadil David Dušek s 95 body a třetí místo získal za 90 bodů Václav Ježek, všichni z L2.

Modernizace UHK

10. 10. 2023 navštívila S3.A budovu C Univerzity Hradec Králové, aby si ji prohlédla na začátku rekonstrukce. V průběhu exkurze žáci viděli půdní prostor s krovem vaznicové soustavy, betonáž podkladního betonu, odkryté podlahy trámových stropů, vytvoření nadpraží z ocelových nosníků pro nové dveřní otvory a další stavební práce.

Jakub opět v Praze

6. 10. se Jakub Bednář z L1. zúčastnil mezinárodní konference Výzvy pro transatlantické vztahy. Po úvodním slovu Karla Havlíčka měl Jakub možnost poslechnout si tři skupiny řečníků z Evropy a USA. Tématem jejich diskuze byly aktuální otázky z oblasti ekonomiky, politiky a bezpečnosti.

Geodeti na přehradách

6. 10. se žáci 3. a 4. ročníku se zaměřením na geodézii měli možnost seznámit s významnými vodními díly, která spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší vodní plochu Pardubického kraje –  přehradu Seč na Chrudimce, prohlédli si její hlavní hráz a měřické body ve štole. Na přehradě Pařížov, která je významnou technickou památkou nejen na řece Doubravě, si  žáci vyzkoušeli měření deformací metodou velmi přesné nivelace.

Elko na Designbloku

4. 10. již tradičně navštívili žáci lycea Designblok v Praze. Podívali se se do Královské zahrady Pražského hradu, kde v prostorách Velké míčovny vznikla výstava české keramiky a skla k 25. výročí Designbloku s podtitulem Cosmos. Poté se přesunuli do hlavního výstavního prostoru Národní galerie ve Veletržním paláci. Zde zhlédli nápady jak menších autorů, tak velkých designových značek. 

Druzí ve volejbalovém turnaji

4. 10. se ve sportovní hale v Třebši konal volejbalový turnaj chlapců. Naši školu reprentovalo 8 žáků, kteří v konkurenci 4 týmů získali 2. místo.

Blahopřejeme!

S4.B v Praze

3. 10. se třída S4.B zúčastnila Světového silničního kongresu  v Kongresovém centru Praha. V průběhu dne měli všichni žáci možnost potkat se s delegáty z více než 100 zemí, prohlédli si výstavní pavilony z více než 30 zemí, včetně českých a slovenských expozic. Součástí byla i prezentace vysokých škol z České republiky a ze Slovenska.

Na návštěvě v Senátu

V pátek 29. září proběhlo v sídle českého Senátu připomínkové setkání u příležitosti 85. výročí podpisu Mnichovské dohody. Po úvodní řeči předsedy Senátu Miloše Vystrčila, pronesli své projevy emeritní předsedové Senátu Petr Pithart a Přemysl Sobotka. Následovala diskuze, do které byli přizváni velvyslanci Francie, Velké Británie, Itálie a Německa, historici i skupina středoškoláků. Studenti dostali v závěru formálního setkání prostor pro představení svých škol. Naši školu reprezentoval Jakub Bednář ze třídy L1., který přijal pozvání předsedy Senátu a setkání se zúčastnil.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy!

Den s DofE

27. 9. 2023 se v Šimkových sadech v Hradci Králové konala náborová akce Den s DofE pro 1. ročníky. Po krátké prezentaci Mgr. Martina Menšíka s představením základních principů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se třídy přesunuly do parku vstříc ukázce aktivit, které patří do jednotlivých oblastí programu DofE – dobrovolnictví, dovednost, sport, expedice. U každého stanoviště plnili žáci v pětičlenných skupinkách nachystané úkoly a také dostali možnost zapojit se do soutěže o nejoriginálnější fotku z akce a stavění stanu na rychlost.

Za spolupráci děkujeme Mgr. Hedě Lambertové z OAHK a všem organizacím a osobám, které se na Dni s DofE podílely a prezentovaly. Den s Dofe byl finančně podpořen z Fondu DofE částkou 12 500,-.

Výsledky náhradního termínu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky náhradního termínu 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro rozkliknutí nadpisu.

2. a 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ–školní rok 2023/24

2. a 3. kolo přijímacího řízení a další informace po rozkliknutí nadpisu.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.