Volnočasové aktivity

kurz / lektor místnost den čas
Kondiční posilování
Mgr. Libor Slanina
POS Středa
13.15 – 14.50
Filmový a literární klub
Mgr. Robert Šesták
L4. Středa (dle programu) 14.00 – 15.30
Kurz dřevostavby
Ing. Václav Břeň (pro předem přihlášené studenty, teorie i praxe staveb ze dřeva)
L4. Středa (dle domluvy) 13.15 – 14.15