Cookies management by TermsFeed Generator

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

4leté denní studium

Do 1. ročníku 4 letého denního studia budeme pro příští školní rok přijímat uchazeče do 3 maturitních oborů.

 

kód oboru obor vzdělání
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (CERMAT).

Přijímat budeme uchazeče podle dosažených bodů, které získají z jednotných přijímacích testů a také podle známek z vybraných předmětů předchozích vysvědčení a účasti na soutěžích. Podrobná kritéria přijímacího řízení zveřejníme do konce ledna 2023, a to na základě požadavků stanovených MŠMT.

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2023/2024 do 1. kola přijímacího řízení se podávají od 1. února do 1. března 2023.

V letošním školním roce opět připravujeme pro žáky 9. tříd kurz přijímacím zkouškám a přijímací zkoušky nanečisto. Informace naleznete v záložkách Přípravný kurz k přijímacím zkouškám a Přijímací zkoušky nanečisto.

 

2leté denní zkrácené studium

Do 1. ročníku 2 letého denního studia budeme pro příští školní rok přijímat uchazeče do 2 maturitních oborů.

 

kód oboru obor vzdělání
36-47-M/01

Technická zařízení budov - zkrácené studium

36-45-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí - zkrácené studium  

Přijímat budeme na základě přijímacích zkoušek a známek ze střední školy (1. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). Přijímací zkoušky budou školní ve formě písemného testu v pěti oblastech vzdělávání.

Podrobná kritéria přijímacího řízení zveřejníme do konce ledna 2023.

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2023/2024 do 1. kola přijímacího řízení se podávají od 1. února do 1. března 2023.

Jednotlivé obory budou otevřeny, pokud bude dostatečný počet zájemců (min. 15).

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

 

Odpovědi na několik otázek k přijímacímu řízení

Kolik budete přijímat žáků na jednotlivé maturitní obory vzdělání?

V tomto školním roce budeme přijímat na obor Stavebnictví (STA) 90 uchazečů, na Technická zařízení budov (TZB) 20 až 30 uchazečů a na Technické lyceum (LYC) také 30.

Je možné podat na vaší školu přihlášky na dva obory?

Každý uchazeč může podat přihlášky na dva obory. Může to být na různé školy, ale také na dva obory na jedné škole. V roce 2022 podalo obě přihlášky na naší školu 43 uchazečů.

Kolik se v předešlých letech hlásilo zájemců na jednotlivé obory?.

Počty přijímaných v předešlých letech se lišily. V roce 2022 a 2020 jsme přijímali stejné množství uchazečů jako letos. V roce 2021 jsme přijímali na STA 75, na TZB 15 a na LYC 30 uchazečů

V roce 2022 (2021, 2020) jsme obdrželi na obor STA 163 (161, 175) přihlášek, na TZB 42 (26, 52), na LYC 89 (79, 81).

Kolik přijatých uchazečů podá zápisový lístek resp. kolik přijímáte uchazečů na odvolání?

Část přijatých uchazečů upřednostní jinou školu nebo obor. V roce 2022 (2021, 2020) podalo zápisový lístek na STA 57 (47, 61) přijatých uchazečů, na TZB 16 (9, 15), na LYC 9 (18, 11). Tím se uvolní místa pro nepřijatí uchazeči (pod čarou přijetí) z kapacitních důvodů. Ti ale musí podat odvolání proti nepřijetí. Ředitel školy pak přijímá tyto uchazeče v pořadí z přijímacího řízení, až do naplnění kapacity oboru.

Z jakého místa se dostane uchazeč na základě odvolání?

Vždy záleží nejen na počtu podaných zápisových lístků, ale také počtu podaných odvolání. V roce 2022 (2021, 2020) podalo odvolání na STA 50 (42, 48), na TZB 10 (5, 10) na LYC 38 (21, 18) nepřijatých uchazečů. Poslední uchazeč se dostal na STA z 133 (118, 146) místa, na TZB z 40 (21, 46) a na LYC z 66 (62, 76) místa.

Jaká jsou kritéria přijetí na jednotlivé obory?

Podrobná kritéria přijímacího řízení budeme zveřejňovat nejpozději na konci ledna 2023. Jedno z kritérií přijímacího řízení jsou také známky ze základní školy. Nás však zajímají jen známky z matematiky, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka, a to z 1. pololetí a konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Z těchto 12 známek pak vytvoříme průměr a pak přidělíme body. Další body získá uchazeč z jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky. Body je možné získat také z vybraných celostátních soutěží, za účast v okresním nebo krajském kole. V kritériích stanovíme také minimální počty bodů pro přijetí.

S jakými známkami ze základní školy se uchazeči dostanou na vaší školu?

Jak jsme uvedli v předešlé odpovědi, zajímají nás je 4 vybrané předměty ze 3 posledních vysvědčení. Průměr přijatých žáků se liší podle jednotlivých oborů vzdělání. V roce 2022 (2021, 2020) byli přijati s průměrem na STA 1,8 (2,2; 2,1), na TZB 2,3 (2,3; 2,2), na LYC 1,7 (1,7; 1,8). Na základě odvolání pak byli přijati s průměrem na STA 2,2 (2,6; 2,6), na TZB 2,8 (3,0; 2,8), na LYC 2,1 (2,2; 2,4).