Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – školní rok 2020/21


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení 16. 6. 2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - nová rozhodnutí (autoremedura)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

1. Informace pro přijaté uchazeče

Přijatí byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Stavebnictví 89, Technické lyceum 29, Technická zařízení budova 30. Vzhledem k neúčasti uchazečů u přijímacích zkoušek v řádném termínu z důvodu nemoci, jsme povinni ponechat 1 místo na obor Stavebnictví a 1 místo Technické lyceum.

Informace pro přijaté

2. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat žádost o vydání nového rozhodnutí.
Žádost o vydání nového rozhodnutí

3. Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak není možné podat žádost o nové rozhodnutí, a je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4. Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku, kterou předají přímo na Domově mládeže, Hradec Králové. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.