Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – školní rok 2020/21

4leté denní studium

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2020

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných  
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
kritéria pro příjetí
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
kritéria pro příjetí
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30
kritéria pro příjetí

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou písemných testů jednotné zkoušky zadávaných a hodnocených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).


2leté zkrácené denní studium

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním maturitní zkouškou.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají od 1. února do 2. března 2020.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných  
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - zkrácené studium
30
kritéria pro příjetí
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ - zkrácené studium
30
kritéria pro příjetí

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z pěti oblastí vzdělávání (podrobněji v kritériích pro přijetí).