Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4leté denní studium

Vyplněnou přihlášku do 1. ročníku školního roku 2021/2022 do 1. kola přijímacího řízení (předvyplněné vzory ke stáhnutí jsou u jednotlivých oborů) můžete podat v kanceláři školy každý den od 7:30 do 15:00 nebo ji zaslat poštou nejpozději do 1. března 2021 (včetně).

Přijímat budeme zejména na základě přijímacích zkoušek a známek ze základní školy 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Přijímací zkoušky proběhnou 12. a 13. dubna 2021. Pokud by se přihlásilo do méně uchazečů, než budeme do oboru přijímat, pak v tomto oboru budeme přijímat všechny uchazeče bez přijímací zkoušky.
Všem, kteří k nám podají přihlášku, zašleme pozvánku k přijímacím zkouškám.
Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných kritéria
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
75
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
15
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud to epidemiologická situace a nařízení vlády dovolí, budeme i letos pro žáky 9. tříd pořádat kurz přijímacím zkouškám a přijímací zkoušky nanečisto. Aktuální informace a formu přihlašování budeme zveřejňovat na našich webových stránkách školy.

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

Na stránkách MŠMT můžete získat podrobnější informace k jednotným přijímacím zkouškám - https://prijimacky.cermat.cz. Jsou zde také připraveny k procvičování testy z předchozích let z českého jazyka a z matematiky - https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.

Kritéria přijímacího řízení mohou být do 31.1.2021 upravena v případě nařízení MŠMT nebo odboru školství krajského úřadu. Případnou požadovanou úpravu do kritérií zapracujeme a budeme zde o této změně informovat.


2leté zkrácené denní studium

Vyplněnou přihlášku do 1. ročníku školního roku 2021/2022 do 1. kola přijímacího řízení (předvyplněné vzory ke stáhnutí jsou u jednotlivých oborů) můžete podat v kanceláři školy každý den od 7:30 do 15:00 nebo ji zaslat poštou nejpozději do 1. března 2021 (včetně).

Přijímat budeme na základě přijímacích zkoušek a známek ze střední školy (1. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). Přijímací zkoušky proběhnou 12. a 13. dubna 2021. Pokud by se přihlásilo do méně uchazečů, než budeme do oboru přijímat, pak v tomto oboru budeme přijímat všechny uchazeče bez přijímací zkoušky.
Všem, kteří k nám podají přihlášku, zašleme pozvánku k přijímacím zkouškám.
Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných kritéria
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – zkrácené studium
30
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – zkrácené studium
30

Přijímací zkoušky budou školní ve formě písemného testu v pěti oblastech vzdělávání.

Jednotlivé obory budou otevřeny, pokud bude dostatečný počet zájemců (min. 15).

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

Další možnost pro ty, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit odbornost, bychom rádi nabídli absolvovat placený přípravné kurzy k jednotlivým maturitním zkouškám.
Kurzy plánujeme otevřít ve školním roce 2021/22 (min. počet je 10 zájemců). Maturitní zkoušky by se pak konaly v květnu 2022.

  1. Obor vzdělání Technická zařízení budov: maturitní předmět  ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
  2. Obor vzdělání Stavebnictví:                       maturitní předmět  GEODÉZIE

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131.