PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení

 


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 

1. Informace pro přijaté uchazeče

Přijatí byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Stavebnictví 73 (2 konají v náhradním termínu), Technické lyceum 29 (1 koná v náhradním termínu), Technická zařízení budov 15.

2. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

3. Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak není možné podat žádost o nové rozhodnutí, a je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4. Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku, kterou předají přímo na Domově mládeže, Hradec Králové. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.