PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4leté denní studium

Do 1. ročníku 4 letého denního studia budeme pro příští školní rok přijímat uchazeče do 3 maturitních oborů.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (CERMAT).

Přijímat budeme uchazeče podle dosažených bodů, které získají z jednotných přijímacích testů (cca 60 % bodů) a také podle známek z vybraných předmětů předchozích vysvědčení a účasti na soutěžích (cca 40% bodů). Podrobná kritéria přijímacího řízení zveřejníme do konce ledna 2021, a to na základě požadavků stanovených MŠMT.

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2021/2022 do 1. kola přijímacího řízení se podávají od 1. února do 1. března 2021.

V letošním školním roce opět připravujeme pro žáky 9. tříd kurz přijímacím zkouškám a přijímací zkoušky nanečisto. Informace naleznete v záložkách Přípravný kurz k přijímacím zkouškám a Přijímací zkoušky nanečisto.


2leté zkrácené denní studium

Pro příští školní rok bychom rádi otevřeli zkrácené studium, které je určené pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním maturitní zkouškou.

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2021

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – zkrácené studium
30
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – zkrácené studium
30

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu v pěti oblastech vzdělávání. Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2021.
Jednotlivé obory budou otevřeny, pokud bude dostatečný počet zájemců (min. 15).

Další možnost pro ty, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit odbornost, bychom rádi nabídli absolvovat placený přípravné kurzy k jednotlivým maturitním zkouškám.
Kurzy plánujeme otevřít ve školním roce 2021/22 (min. počet je 10 zájemců). Maturitní zkoušky by se pak konaly v květnu 2022.

  1. Obor vzdělání Technická zařízení budov: maturitní předmět  ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
  2. Obor vzdělání Stavebnictví:                       maturitní předmět  GEODÉZIE

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131.