Cookies management by TermsFeed Generator

TECHNICKÉ LYCEUM

ŠVP: Lyceum se zaměřením na architekturu
Učební plán: 78-42-M/01 Technické lyceum
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Komu je obor určen

Žákům, kteří měli na základní škole výborné výsledky, mají zájem o techniku, architekturu a stavitelství.

Charakteristika oboru

Lyceum je jakýmsi článkem mezi odbornou školou a gymnáziem, oproti ostatním oborům na naší škole zahrnuje vyšší počet hodin přírodovědných i společenskovědních všeobecných předmětů (matematiky, fyziky, cizích jazyků, českého jazyka a občanské nauky)

  • propojuje všeobecné a odborné vzdělávání
  • klade důraz na odborné předměty zaměřené na architekturu: architekturu a stavitelství, CAD systémy, stavební mechaniku a semináře z architektury a stavitelství
  • rozvíjí prostorovou představivost a technické myšlení žáků v dalších odborných předmětech:  technické fyzice, technickém kreslení či průmyslovém kreslení
  • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky vybavených potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi (AutoCAD, ArchiCAD, Lumion)
  • vede žáky k chápání souvislostí mezi architekturou, stavitelstvím, konstrukčním řešením objektů, estetickým vnímáním a ohledem k životnímu prostředí
  • rozvíjí jazykové vzdělání ve dvou povinných jazycích po celou dobu studia (angličtina a němčina/ruština)

Jaké je uplatnění

  • VŠ, VOŠ technického směru především se zaměřením na architekturu a stavitelství
  • referent státní správy a samosprávy
  • povolání vyžadující připravenost k efektivní práci s informačními a komunikačními technologiemi

Fotogalerie