SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Třídní schůzky 15. 11.

 

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16 hodin.

Nejprve se setkáte s třídními učiteli v kmenových učebnách, kde Vám budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků v prvním čtvrtletí i o dění ve škole a třídě. Poté budete moci navštívit vyučující jednotlivých předmětů.

Schůzka zástupců Spolku rodičů se bude konat ve sborovně školy od 15:30


Přírodovědný klokan 2018

Soutěž Přírodovědný klokan je naší škole už tradicí. Letos se konala 10. října a školního kola se zúčastnilo celkem 58 žáků, kteří odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie a biologie.

První místa obsadili žáci třídy L1:

  1. Jakub Hůza
  2. Vojtěch Kubasa
  3. Adam Neubauer

Vítězům gratulujeme!

Ukázat...


Školní turnaj v piškvorkách

 

V průběhu průběhu října na naší škole proběhlo třídní a školní kola turnaje v piškvorkách. Z celkem 52 soutěžících do oblastního kola postupuje vítězná pětice: 

      1. Tomáš Jurášek (Z1.)

      2. Michal Grund (S3.C)

      3. Iveta Rohanová (L2.)

      4. Danil Todorov (S1.C)

      5. Martin Hlaváček (S2.A)


IFMA na stavebce

Dne 16. října 2018 proběhla přednáška na téma Správa budov – Facility management pro třídy S3.B a S4.B, které mají specializované zaměření studijního oboru na BIM projektování. Přednášejícím byl pan Ing. Ondřej Štrup, člen představenstva IFMA - International Facility Management Association.

Žáci měli možnost poznat v této oblasti vysoce uznávaného odborníka, který jim  zábavnou formou v průběhu dvou hodin objasnil specifičnost a zajímavost možné budoucí práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru Facility management – Správa budov a majetku.


Spolupráce se ZŠ Sever

 

I v tomto školním roce v rámci programu sbližování středních a základních škol k nám každé úterý odpoledne přicházejí žáci devátých tříd ZŠ Sever. Ve svém rozvrhu mají předmět Člověk a svět práce, kde získávají povědomí o pracovním trhu a seznámují se s náplní jednotlivých povolání. Naše škola připravuje na povolání budoucí odborníky v oboru stavebnictví. Žáci devátých tříd tak mají možnost vyzkoušet si aktivity zaměřené na prakticky využitelné dovednosti.

V úvodních hodinách proběhly praktické aktivity z oborů pozemní stavitelství, kde si žáci zkusili zdít. Dále měli možnost ověřit si hravou formou pomocí výukových stavebnic správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov.  Vyučující geodézie jim předvedla, jak fungují geodetické přístroje, které si pak sami vyzkoušeli.

V dalších hodinách si ověří své dosavadní znalosti z českého jazyka a matematiky, anglický jazyk bude zaměřen na technickou slovní zásobu a jsou pro ně rovněž připraveny výtvarné činnosti.


První místo v soutěži Navrhni dům z KB–BLOKU

5. října se u nás ve škole uskutečnila přednáška firmy KB-BLOK pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Pozemní stavitelství

Spolu s přednáškou byly také vyhlášeny výsledky soutěže NAVRHNI DŮM Z KB–BLOKU za loňský školní rok.

Umístění žáků 3. ročníků v kategorii I - Objekt rodinného domu

1. Michal Adamovský

2. Veronika Limprechtová 

3. Petr Pojezdala 

Umístění žáků 4. ročníků v kategorii II - Projekt občanské vybavenosti:

1. Irena Petrovická

2. Natálie Mikasová

V celorepublikovém hodnocení jsme se umístili na 1. místě!

Soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výsledkům!

Ukázat...


Okresní kolo volejbalu chlapců

 

Dne 4. 10. 2018 se na Gymnáziu J. K. Tyla uskutečnilo okresní kolo ve volejbale chlapců. Naše družstvo skončilo na 3. místě.

 

Ukázat...


Naše volejbalistky druhé

Ve středu 3. 10. 2018 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola středoškolských her ve volejbale dívek, kam je doprovázela Mgr. Jana Košťálová. Turnaj se konal na venkovním hřišti Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Přihlášených bylo devět týmů.

Dívky skončily na druhém místě ve skupině. Blahopřejeme!

 

Ukázat...


Vítězství ve Středoškolských sportovních hrách

Ve dnech 26. a 27. 9. 2018 se konaly na sportovištích v Novém Bydžově a Hlušicích Středoškolské sportovní hry. Naši žáci se zúčastnili turnajů ve florbale a v malé kopané proti žákům Gymnázia Nový Bydžov, SEŠ Nový Bydžov, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov a Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.

Vítězství  ve florbale patřilo našim, když jasně zvítězili ve všech zápasech se skóre 17:4. Nejlepším střelcem turnaje se stal se sedmi brankami žák naší školy Jan Bednář. Posilou chlapeckého družstva byla v souladu s pravidly Michaela Hladíková, která rovněž podala výborný výkon.

Druhý den se žáci zúčastnili turnaje v malé kopané. Naše družstvo prošlo i tentokrát celým turnajem vítězně, ve všech zápasech zvítězilo se skóre 25:2. Nejlepším střelcem turnaje byl opět náš žák - Tomáš Svobodaosmi brankami.

Blahopřejeme k úspěchu!

Ukázat...


Petrohrad Zlatý podzim

5. září se skupina vybraných žáků vydala s vyučující ruštiny a zároveň organizátorkou zájezdu Mgr. Irenou Kapustovou do dalekého Petrohradu. Při průjezdu Litvou se zastavili u Hory křížů nedaleko města Šiauliai, odkud cesta pokračovala do sousedního Lotyšska. Navštívili  lázeňské město Jurmala a prohlédli si památky Rigy.

Následoval přejezd k ruské hranici a po dvouapůlhodinovém čekání mohli konečně vyrazit k hlavnímu cíli zájezdu - Petrohradu, kde měli téměř 4 dny na prohlídku nejznámějších pamětihodností. Viděli Smolný klášter, Petropavlovskou pevnost, chrám sv. Izáka, projeli se po Něvě, navšívili pietní místo obětí blokády Leningradu - Piskarevský hřbitov i galerii Ermitáž. Podnikli noční výjezd do centra, aby viděli otvírání mostů. Zajeli do Carského Sela nedaleko Pertohradu, kde si prohlédli Jekatěrinský park a palác s Jantarovou komnatou. Nenechali si ujít ani vodní kaskády a fontány v Petrodvorci. Na zpáteční cestě si udělali zastávku v Pskově a Vilniusu.

 

Ukázat...


L4. v Praze

Ve čtvrtek 27. září se žáci třídy L4. vydali na tradiční architektonickou exkurzi do Prahy, aby si prohlédli a nafotili architektonické památky, o kterých se učí v předmětu architektura.

Procházka byla dlouhá 14 kilometrů a cestou přes Staré a Nové Město Pražské, Malou Stranu a Hradčany si žáci prohlédli 65 architektonických památek. Průvodcem byla vyučující architektury Ing. arch. T. Kusteinová.


Geodeti v Záměli

Ve čtvrtek 27. září se žáci 4. ročníku se zaměřením na geodézii podíleli svým měřením na přípravě projektové dokumentace, která je nezbytná pro rekonstrukci historického objektu. Měření probíhalo v obci Záměl na Rychnovsku. Žáci vytvářeli pod vedením své vyučující geodézie Ing. Lenky Myslivcové mapový podklad pro rekonstrukci zájezdního hostince, kde nocoval i Karel IV.

Ukázat...


Druhé místo v Okresním finále SŠ v kopané

Dne 19.9. se na Malšovickém stadionu odehrály finálové zápasy středoškolského turnaje v kopané. Naši žáci skončili druzí, poté co prohráli 7:2 se Střední školou služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Vítěznou školu reprezentovala kompletní ligová jedenáctka U17 FC Hradec Králové, proti níž neměli naši fotbalisté šanci.  

Ukázat...


Upozornění pro strávníky v jídelně ZŠ Sever

 

Žádáme všechny rodiče, aby ve svém internetovém bankovnictví změnili variabilní symbol pro platby stravného do jídelny ZŠ Sever.

Platby, které budou mít ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo strávníka, budou vráceny, protože platbu nelze přiřadit konkrétnímu žákovi.

Pokud variabilní symbol změněn nebude, může být strávníkovi ukončeno stravování v jídelně ZŠ Sever.

Nové variabilní symboly byly žákům předány na začátku školního roku, dále jsou k dispozici u třídních učitelů a v kanceláři školy.


2. místo v Národní soutěži

Ve dnech 13. – 14. 9. se v Praze uskutečnil pod záštitou ČKAIT, ČSSI a ČVUT 1. ročník Národní soutěže studentů třetích ročníků středních průmyslových škol stavebních.

Naši školu reprezentovali pod vedením Ing. Dany Sovákové žáci Kamil Malý, Martin Plocek a Martin Šulc. První soutěžní den prezentovali a obhajovali svůj projekt, v kvízu prokázali své znalosti z odborných předmětů, následující den aplikovali své studijní poznatky při řešení praktických úkolů. Odpoledne druhého soutěžního dne bylo věnováno prohlídce Betlémské kaple.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 15. 9. v Centru stavitelského dědictví v Plasech, kde naši žáci obdrželi diplom a pohár za 2. místo. Všichni úspěšní soutěžící získali též příslib přijetí na kteroukoli fakultu ČVUT, VUT a TU Ostrava. Gratulujeme! 

Ukázat...


Hradecký stavební Palec

 

Ve středu 12. 9. se na naší škole uskutečnil již sedmý ročník soutěžní akce pro žáky devátých tříd. Soutěží se zúčastnilo celkem 24 týmů ze sedmi základních škol. První místo obsadil tým reprezentující ZŠ Libčany ve složení Z. Olahová, T. Baudyš a V. Vyleťal. Druhé místo patřilo ZŠ Štefánikova, kterou reprezentovali M. Budina, M Beneš a M Pinkas a na třetím místě skončili žáci M. Duffek, J. Ráž a P. Stoklasa ze ZŠ M. Horákové. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny.

Pro 51 nesoutěžících žáků byly rovněž připraveny zajímavé aktivity - práce s ARCHICADEM, práce s keramickou hlínou a výtvarná činnost.

 


Pracujeme s ARCHICADEM 2018

 

Dne 5. září 2018 proběhlo v aule naší školy vyhodnocení již 10. ročníku regionální soutěže odborných znalostí projektování v programu ArchiCad.

Hodnocení prací se zúčastnila vedoucí oddělení architektury a regulace odboru hlavního architekta Ing. arch. Michaela Matoušová, ředitel školy Mgr. Jiří Bureš, učitelé Mgr. Barbora Čapková, Ing arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Antonín Kustein.

1. místo v soutěži obsadil Jiří Zezulka ze třídy L3., 2. místo Michal Adamovský ze třídy S3.A a na 3. místě se umístila Jana Aligerová rovněž ze třidy S3.A.

 


Architekti a jejich vize

V pátek 15. 6. se žáci školy spolu s odbornou i laickou veřejností sešli v královéhradeckém Adalbertinu, aby si poslechli přednášky významných českých architektů, kteří prezentovali své pojetí architektury, své vize a představy a jejich proměny.

V úvodu Ing. Oldřich Vlasák stručně nastínil historický vývoj, současný stav i možný budoucní rozvoj Hradce Králové. 

Poté vystoupil kunsthistorik Ing. arch. Zdeněk Lukeš, který představil významného architerkta Huberta Gessnera, jenž Hradec Králové obohatil o jednu z jeho prvních secesních staveb vůbec - budovu děkanátu Pedagogické fakulty UHK.

V další části Ing. arch. Josef Pleskot promluvil o budově ústředí ČSOB v Praze - Radlicích, kterou se svým ateliérem navrhoval. Ve své prezentaci zdůraznil architektonické využití rostlin a zeleně nebo okrajových a stavebně znehodnocených pozemků.   

Poté Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná shrnula své celoživotní působení, zásady své architektonické tvorby a principy, o které by se architektura měla opírat a z kterých by měla vycházet. Ze svých četných projektů představila interiéry londýnských a newyorských módních obchodů, přístav v Brightonu či oranžerii Pražského hradu. 

Nakonec Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran z pražské ČVUT nastínil své projekty zabývající se architekturou, designem a územním plánováním velkých územních celků, ve kterých klade důraz jak na ekologicky udržitelnou, tak ekonomickou výstavbu.

Ukázat...


Hradecká stavebka 1968 + 50

Ve čtvrtek 14. června odpoledne se v zaplněné aule školy setkali její bývalí žáci a pedagogové, kteří si připomněli události z roku 1968 i z let následujících. Zavzpomínali na své spolužáky i učitele, na dobu, kdy ne všem bylo umožněno na škole působit, na to, jak je události pražského jara a normalizace poznamenali, a co jim doba dala a vzala.

Odpoledne zahájila přednáška absolventa naší školy Ing. arch. Jana Falty na téma "Bratři Rejchlové a projekt školy", která připomněla osudy této významné rodiny architektů a její přínos k architektuře "Salonu republiky".

Poté následovala prohlídka školy, její sborovny, knihovny a ředitelny, stále z části vybavených původním, již historickým nábytkem. Součástí prohlídky byla i výstava věnovaná událostem uplynulých 50 let v republice i ve škole. 

Dalším bodem programu bylo slavnostní odhalení plastiky autora Luďka Vašiny, která si na své vystavení musela počkat celých 50 let od svého vzniku v roce 1968.

Nakonec, již v komornějším prostředí, se bývalí studenti a učitelé věnovali společným vzpomínkám na své mládí na škole.   

Celou akci pořádal ve spolupráci s naší školou spolek PRO GOČÁR pod vedením Ing. Jiřího Stránského

Ukázat...


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...


Hradecká stavebka 1968 + 50

Hradecká stavebka 1968+50

Setkání absolventů se studenty školy a veřejností za účelem připomenutí událostí na škole před padesáti lety a představení její přítomnosti. Pořádá PRO GOČÁR z.s. ve spolupráci se SPŠS HK. Vstup volný na všechny akce.


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

                                                                                                                 Mgr. Robert Šesták

Ukázat...


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz