Cookies management by TermsFeed Generator

Jednotlivá Maturitní Zkouška a přípravný kurz

Maturitní předmět:

Zdravotní technika
Geodézie

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky.

Obor vzdělání: Technická zařízení budov
Maturití předmět: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - témata

Obor vzdělání Stavebnictví
Maturitní předmět  GEODÉZIE -  témata

A. Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 113 svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není v současné době žákem střední školy. Přihlášení je časově shodné s termíny platné pro žáky 4. ročníku tj. do 30.11.2023. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a (nebo) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Úspěšný absolvent jednotlivé maturitní zkoušky získá osvědčení o vykonání zkoušky a rozšíří si kvalifikaci pro trh práce, příp. pro možnost vykonání autorizační zkoušky v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. s následným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Je možné se také přihlásit k Praktické maturitní zkoušce ze Zdravotní techniky nebo z Geodézie.

Zkouška je určena pracovníkům ve sféře projekční a realizační, pracovníkům státní správy apod.

Cena jedné zkoušky je 2000 Kč. V případě zájmu o vykonání některé z uvedených jednotlivých maturitních zkoušek, kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Blanku Wagnerovou pomocí elektronické pošty wg@spsstavhk.cz nebo telefonicky 497 766 117 nejpozději do 20.11.2023.

B. Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce

V případě většího zájmu min. 10 zájemců, můžeme ve školním roce 2023/2024 uspořádat Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce k určitému předmětu nebo i předmětům. Přípravný kurz by probíhal podle zájmu. Předpokládáme vždy v pátek nebo v sobotu od konce září 2023 do konce dubna 2024 1x za 14 dní cca 80 až 120 vyučovacích hodin. Kurz bude probíhat kombinovanou formou prezenční a on-line výuky. Přesná data budou určena po domluvě s přihlášenými zájemci začátkem září 2023. Náplň kurzu odpovídá tématům jednotlivé maturitní zkoušky.

V případě zájmu firem a organizací, připravíme kurzy podle jejich požadavků. Přípravného kurzu se mohou účastnit také zájemci, kteří nechtějí vykonat jednotlivou maturitní zkoušku, ale chtějí získat odborné znalosti v daném oboru.  

Cena jednoho kurzu je stanovena na 15000 až 25000 Kč podle počtu účastníků.

V případě zájmu jednotlivců, nebo malých skupin, je možné domluvit individuální kurz podle požadavků a vstupních znalostí uchazečů. Podle rozsahu bude upravena cena.

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131.

V Hradci Králové dne 17. 1. 2023

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy