Obor vzdělání – Stavebnictví | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Obory vzdělání - Stavebnictví

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

Platné pro školní rok 2014-2015 a následující.

Zaměření:

volba zaměření od 3. ročníku

Učební plán: 36-47-M/01 Stavebnictví
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: základní
Počet přijímaných žáků: 90
Způsob přijetí: přijímací zkouška
Termín přihlášky: 1. března 2017
Komu je obor určen: žákům se zájmem o technické obory, stavitelství, projektování s využitím výpočetní techniky, projektování moderní metodu BIM a práci v terénu

Charakteristika oboru

Obor stavebnictví je určen žákům s dobrou prostorovou představivostí a výtvarným talentem. Je vhodné mít zájem o technické obory, stavitelství, projektování s využitím výpočetní techniky, projektování moderní metodou BIM a o práci v terénu.

Studium zahrnuje jak teoretickou, tak i (a to především) odbornou část – studenti jsou vedeni k praktickým dovednostem. Žáci se naučí rýsovat, kreslit, modelovat i projektovat, zúčastňují se exkurzí a přednášek, pracují ve stavebních firmách.

Co se naučíte v 1. a 2. ročníku

Během prvních dvou let je kladen důraz na to, aby si žák zvolna, ale důkladně osvojil základní praktické dovednosti – více času je věnováno pozemnímu stavitelství (4 hodiny týdně), odbornému kreslení (3 hodiny týdně) a deskriptivní geometrii (2 hodiny týdně).

Ukázky prací

Co se naučíte v 3. a 4. ročníku

Zaměření BIM projektování

Komu je zaměření určeno
Žákům se zájmem o technické obory, stavitelství, projektování s využitím výpočetní techniky a práci v terénu.

VÍCE >>

Zaměření Stavby a konstrukce

Komu je zaměření určeno
Žákům se zájmem o technické obory, stavitelství, projektování s využitím výpočetní techniky a práci v terénu.

VÍCE >>

Zaměření Geodézie

Komu je zaměření určeno
Žákům se zájmem o
zeměměřictví a tvorbu map, kteří chtějí pracovat v terénu.

VÍCE >>36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

Platné do školního roku 2013-2014.

Školní vzdělávací program: Pozemní stavitelství – projektování s využžitím grafických aplikací


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz