Obor vzdělání – Technické lyceum | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyÚvodní stránka - Obory vzdělání - Technické lyceum

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Platné pro školní rok 2014-2015 a následující.

ŠVP:

Lyceum se zaměřením na architekturu

Učební plán: 78-42-M/01 Technické lyceum
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: základní
Počet přijímaných žáků: 30
Způsob přijetí: přijímací zkouška
Komu je obor určen: žákům s dobrými studijními výsledky a zájmem o techniku, architekturu, stavitelství, matematiku a informatiku

Charakteristika oboru

Technické lyceum navštěvují žáci, kteří měli již na základní škole výborné výsledky, mají zájem o techniku, architekturu a stavitelství. Lyceum je totiž jakýmsi článkem mezi odbornou školou a gymnáziem, zahrnuje vyšší počet hodin přírodovědných i společenskovědních všeobecných předmětů.

Studenti tohoto oboru mají odborné předměty zaměřené na architekturu: architekturu a stavitelství, CAD systémy, stavební mechaniku a semináře z architektury a stavitelství. Dalšími odbornými předměty jsou technická fyzika, technické kreslení či průmyslové kreslení. Toto zaměření rozvíjí prostorovou představivost a technické myšlení žáků, vede je k chápání souvislostí mezi architekturou, stavitelstvím, konstrukčním řešením objektů, estetickým vnímáním a ohledem k životnímu prostředí.

Co se naučíte

Ze všeobecně vzdělávacích předmětů se studenti tohoto zaměření především zdokonalí v jazycích – po celou dobu studia mají povinné dva (angličtinu a němčinu nebo ruštinu). Oproti jiným zaměřením mají také více hodin matematiky, fyziky, českého jazyka a občanské nauky. Doménou lyceistů jsou předměty architektura a stavitelství (2 hodiny týdně po celou dobu studia) a průmyslový design vyučovaný ve druhém ročníku.

Jaké je uplatnění

Předpokládá se, že absolventi Technického lycea budou ve studiu pokračovat na vysoké nebo vyšší odborné škole technického směru, především se zaměřením na architekturu a stavitelství. Mohou ale také odejít do praxe a věnovat se povolání vyžadující připravenost k efektivní práci s informačními a komunikačními technologiemi. Mohou se také stát referenty státní správy a samosprávy.

Ukázky prací78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Platné do školního roku 2013-2014.

Školní vzdělávací program: Lyceum se zaměřením na architekturu


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz