Cookies management by TermsFeed Generator

Maturity 2023

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2023 - JARNÍ TERMÍN

Ústní maturita L4. - rozpis

Ústní maturita S4.A - rozpis

Ústní maturita S4.B - rozpis

Ústní maturita S4.C - rozpis

Ústní maturita K4. - rozpis

Časový rozpis obhajoby maturitní práce 2023

Časový rozpis obhajoby maturitní práce L4. - jarní termín

Termíny maturitních zkoušek 2023 - jaro

1. Písemná část maturitní zkoušky

Český jazyka literatura   11. 4. 2023, 13:00

Anglický jazyk   12. 4. 2023, 13:00

Podrobné rozpisy budou vyvěšeny před učebnami a na tabuli v přízemí v den zkoušky.

2. Praktické maturitní zkoušky

S4.A a S4.B   9. 5. 2023, 7:20 sraz před kmenovými učebnami

S4.C a K4.   10. 5. 2023, 7:20 sraz před kmenovými učebnami

Od 7:30 proběhne v učebnách losování. Poté bude proveden přesun do učeben VT resp. do terénu a začnou vlastní praktické maturitní zkoušky. Délka trvání praktické MZ je 360 minut.

3. Obhajoby maturitních prací

L4.   11. 5. 2023, místnost AULA, příprava učebna S1.B

Podrobný rozpis bude vyvěšen nejpozději 7 dní před zkouškou na webu a v budově školy

4. Didaktické testy

Matematika   2. 5. 2023, 8:00

Anglický jazyk   2. 5. 2023, 13:30

Český jazyk a literatura   3. 5. 2023, 8:00

Matematika rozšiřující   4. 5. 2023, 8:00

Podrobné rozpisy budou vyvěšeny před učebnami a na tabuli v přízemí v den zkoušky.

5. Ústní maturitní zkoušky

L4. a S4.A   22. 5. - 26. 5. 2023

S4.B   31. 5. - 2. 6. 2023

S4.C   29. 5. - 31. 5. 2023

K4.   29. 5. - 2. 6. 2023

Podrobné rozpisy budou zveřejněny na webu a v budově školy nejpozději 5 dnů před zahájením ústních maturitních zkoušek jednotlivých tříd.

Zásady hodnocení maturitních zkoušek 2023

Zásady hodnocení MZ 2023 - Z4. - praktická

Zásady hodnocení MZ 2023 - Z4. - ústní TEP, ZDT

Zásady hodnocení MZ 2023 - L4. - ústní ARS

Zásady hodnocení MZ 2023 - L4. - ústní MAT, FYZ

Zásady hodnocení MZ 2023 - L4.- maturitní práce

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.A - praktická

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.A - ústní POS, STK

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.B - praktická

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.B - ústní POS, BIM, GEO

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.C - praktická

Zásady hodnocení MZ 2023 - S4.C - ústní POS, STK

 

Zásady hodnocení MZ 2023 - ANJ celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2023 - ANJ písemná část

Zásady hodnocení MZ 2023 - ANJ ústní

Zásady hodnoceni MZ 2023 - CJL celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2023 - CJL písemná část

Zásady hodnoceni MZ 2022 - CJL ústníINFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Organizace a struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 bude dle schválené legislativy
Maturitní zkouška se zkládá ze dvou částí:

 • společná část – připravuje CERMAT,
 • profilová část – připravuje škola.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • povinného didaktického testu z českého jazyka a literatury - časová dotace 85 minut,
 • povinného didaktického testu z cizího jazyka - časová dotace 110 minut (z toho 40 min poslechová část testu a 70 min část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) nebo matematiky – časová dotace 135 minut,
 • nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (stejné časové dotace).

Didaktické testy společné části se uskuteční 2. až 5. 5. 2023.

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze "uspěl/neuspěl". Na vysvědčení o maturitní zkoušce je uvedeno: uspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • písemné práce z českého jazyka a literatury, kdy si maturant si zvolí ze čtyř témat, časová dotace je 120 minut, rozsah min. 250 slov (tzn nejmenší možný počet slov, při kterém lze práci hodnotit, je 250),
 • 2 písemných prací z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant pro každou z nich zvolí ze dvou témat, časová dotace je 80 minut, rozsah min. 200 slov pro obě práce dohromady (tzn nejmenší možný počet slov, při kterém lze práci hodnotit, je 200),
 • ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 literárních děl dle odevzdaného seznamu vybraných ze školního seznamu literárních děl; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • profilovou zkoušku z cizího jazyka (písemnou a ústní část) lze nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky na jazykové úrovni B2 a vyšší (seznam zkoušek zde: https://www.msmt.cz/file/57394/).

Žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 Školní seznam literárních děl českého jazyka a literatury - MZ 2023

 Témata ústní části z anglického jazyka - MZ 2023


Ostatní maturitní předměty profilové části vykoná maturant dle oboru vzdělání

Obor vzdělání Technická zařízení budov 36-45-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z tepelné techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška ze zdravotní techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno z 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z tepelné techniky - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky ze zdravotní techniky - MZ 2023

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů TZB - MZ 2023

 Témata ústní MZ 2023 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2023 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Obor vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku ze tří povinných maturitních předmětů, kdy dva maturitní předměty jsou dány odborným zameřením:
Všichni maturanti oboru vykonají maturitní zkoušku z maturitního předmětu:

 1. ústní zkouška z pozemního stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut.

Odborné zaměření Stavby a konstrukce:

 1. ústní zkouška ze stavebních konstrukcí, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 2 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření Geodézie:

 1. ústní zkouška ze geodézie, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření BIM projektování:

 1. ústní zkouška z BIM projektování, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy vypracuje jedno určené téma; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z pozemního stavitelství - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky ze stavebních konstrukcí - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky z geodézie - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky z BIM projektování - MZ 2023

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů STA - MZ 2023

 Témata ústní MZ 2023 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2023 - Anglický jazyk nepovinný

 

Obor vzdělání Technické lyceum 78-42-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z architektury a stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška z matematiky nebo fyziky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat (matematika) resp 25 témat (fyzika); příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. obhajoba maturitní práce, kdy maturant obhajuje již odevzdanou práci; příprava trvá 5 minut, vlastní obhajoba 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika nebo fyzika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z architektury a stavitelství - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky z matematiky - MZ 2023

 Témata ústní zkoušky z fyziky - MZ 2023

 Témata ústní MZ 2023 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Přihlašování k maturitní zkoušce MZ 2023 jaro proběhne do 25. 11. 2022. Přihlašovací formuláře žáci odevzdají třídnímu učiteli.

Harmonogram profilových maturitních zkoušek (upřesnění bude později)

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

Matematika rozšiřující je nepovinná maturitní zkouška společné části maturitní zkoušky – časová dotace 150 minut. Žáci si tuto zkoušku mohou zvolit na přihlášce k maturitní zkoušce MZ 2023 jaro.


V Hradci Králové, 9. září 2022


Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy