SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Maturitní zkoušky 2019 (pro školní rok 2018/2019)

Rozpis ústních maturitních zkoušek


Profilová část maturitní zkoušky roku 2019

Ředitel Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 na základě   zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  ve znění pozdějších předpisů určuje povinné a nepovinné zkoušky, a to pro jarní i podzimní zkušební období roku 2019.

obor vzdělání povinné nepovinné
36-45-M/01 Technická zařízení budov 1. Tepelná technika - ústní zkouška
2. Zdravotní technika - ústní zkouška
3. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
36-47-M/01 Stavebnictví

1. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
2. Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Dle zaměření:
Stavby a konstrukce
3. Stavební konstrukce (ústní zkouška)

BIM projektování
3. BIM projektování (ústní zkouška)

Geodézie
3. Geodézie (ústní zkouška)

Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
78-42-M/01 Technické lyceum 1. Architektura a stavitelství - ústní zkouška
2. Matematika nebo Fyzika - ústní zkouška
3. Maturitní práce - obhajoba
Matematika * (ústní zkouška)
Fyzika * (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)

Žák si může zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky.
* Žák nevolí stejný předmět jako u povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Matematika + - žáci se mohou přihlásit přímo přes https://vpz.cermat.cz v lednu 2019 ( přesný termín přihlašování zveřejní MŠMT).


Společná část maturitní zkoušky

Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Více informací na stránkách http://www.novamaturita.cz


podklady

Školní seznam literárních děl - maturitní zkoušky 2019


Témata ústní MZ 2019-LYC-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2019-LYC-Architektura a stavitelství

Témata ústní MZ 2019-LYC-Matematika

Témata ústní MZ 2019-LYC-Fyzika


Témata ústní MZ 2019-STA-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2019-STA-Pozemní stavitelství

Témata ústní MZ 2019-STA-(SAK)-Stavební konstrukce

Témata ústní MZ 2019-STA-(BIM)-BIM projektování

Témata ústní MZ 2019-STA-(GEO)-Geodézie

Témata praktické MZ 2019-STA


Témata ústní MZ 2019-TZB-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2019-TZB-Zdravotní technika

Témata ústní MZ 2019-TZB-Tepelná technika

Témata praktické MZ 2019-TZB


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz