Maturity 2022

Rozpisy ústní části MZ 20202 - jarní termín

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek 2022 – L4.

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek 2022 – S4.A

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek 2022 – S4.B

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek 2022 – S4.C

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek 2022 – Z4.

Termíny maturitních zkoušek

1. Písemná část maturitní zkoušky

Český jazyka literatura        19. 4. 2022, 13:00
Anglický jazyk                      21. 4. 2022, 13:00

Podrobné rozpisy budou vyvěšeny před učebnami a na tabuli v přízemí v den zkoušky.

2. Praktické maturitní zkoušky

S4.A                9. 5. 2022      7:20 sraz před učebnou S4.A
S4.B a Z4.       10. 5. 2022    7:20 sraz před učebnou S4.B a Z4.
S4.C                11. 5. 2022    7:20 sraz před učebnou S4.C

Od 7:30 proběhne v učebnách losování. Poté bude proveden přesun do učeben VT resp. do terénu a začnou vlastní praktické maturitní zkoušky. Délka trvání praktické MZ je 360 minut.

3. Obhajoby maturitních prací

L4.               12. 5. 2022      místnost AULA

Podrobný rozpis bude vyvěšen nejpozději 7 dní před zkouškou na webu a v budově školy

4. Didaktické testy

2. 5. 2022             Didaktické testy z matematiky (8:00) a anglického jazyka (13:00)
3. 5. 2022             Didaktické testy z českého jazyka a literatury (8:00)
4. 5. 2022             Matematika rozšiřující (8:00)

5. Ústní maturitní zkoušky

L4. a S4.A                23. 5. - 27. 5. 2022
S4.B, S4.C a Z4.      30. 5 .- 3. 6. 2022

Podrobné rozpisy budou zveřejněny na webu a v budově školy nejpozději 5 dnů před zahájením ústních maturitních zkoušek jednotlivých tříd.

Zásady hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2022 - Z4. - praktická

Zásady hodnocení MZ 2022 - Z4. - ústní TEP, ZDT

Zásady hodnocení MZ 2022 - L4. - ústní ARS

Zásady hodnocení MZ 2022 - L4. - ústní MAT, FYZ

Zásady hodnocení MZ 2022 - L4.- maturitní práce

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.A - praktická

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.A - ústní POS, STK

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.B - praktická

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.B - ústní POS, BIM, GEO

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.C - praktická

Zásady hodnocení MZ 2022 - S4.C - ústní POS, STK

 

Zásady hodnocení MZ 2022 - ANJ celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2022 - ANJ písemná část

Zásady hodnocení MZ 2022 - ANJ ústní

Zásady hodnoceni MZ 2022 - CJL celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2022 - CJL písemná část

Zásady hodnoceni MZ 2022 - CJL ústní

 


INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Organizace a struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 bude dle schválené legislativy
Maturitní zkouška se zkládá ze dvou částí:

 • společná část – připravuje CERMAT,
 • profilová část – připravuje škola.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • Povinného didaktického testu z českého jazyka a literatury - časová dotace 85 minut.
 • Povinného didaktického testu z cizího jazyka - časová dotace 110 minut (z toho 40 min poslechová část testu a 70 min část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) nebo matematiky – časová dotace 135 minut.
 • Nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (stejné časové dotace).

Didaktické testy společné části se uskuteční 2. až 5. 5. 2022:

2. 5. 2022 v 8:00 didaktický test z matematiky

2. 5. 2022 v 13:00 didaktický test z anglického jazyka

3. 5. 2022 v 8:00 didaktický test z českého jazyka a literatury

4. 5. 2022 v 8:00 didaktický test z matematiky rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • písemné práce z českého jazyka a literatury, kdy si maturant si zvolí ze čtyř témat, časová dotace je 120 minut, rozsah min. 250 slov,
 • 2 písemných prací z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant pro každou z nich zvolí ze dvou témat, časová dotace je 80 minut, rozsah min. 200 slov (pro obě práce dohromady),
 • ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 literárních děl dle odevzdaného seznamu vybraných ze školního seznamu literárních děl; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut.

Školní seznam literárních děl českého jazyka a literatury - MZ 2022

Témata ústní části z anglického jazyka - MZ 2022


Ostatní maturitní předměty profilové části vykoná maturant dle oboru vzdělání

Obor vzdělání Technická zařízení budov 36-45-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z tepelné techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška ze zdravotní techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno z 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z tepelné techniky - MZ 2022

Témata ústní zkoušky ze zdravotní techniky - MZ 2022

Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů TZB - MZ 2022

Témata ústní MZ 2022 - Matematika nepovinná

Témata ústní MZ 2022 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Obor vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku ze tří povinných maturitních předmětů, kdy dva maturitní předměty jsou dány odborným zameřením:
Všichni maturanti oboru vykonají maturitní zkoušku z maturitního předmětu:

 1. ústní zkouška z pozemního stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut.

Odborné zaměření Stavby a konstrukce:

 1. ústní zkouška ze stavebních konstrukcí, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 2 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření Geodézie:

 1. ústní zkouška ze geodézie, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření BIM projektování:

 1. ústní zkouška z BIM projektování, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy vypracuje jedno určené téma; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z pozemního stavitelství - MZ 2022

Témata ústní zkoušky ze stavebních konstrukcí - MZ 2022

Témata ústní zkoušky z geodézie - MZ 2022

Témata ústní zkoušky z BIM projektování - MZ 2022

Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů STA - MZ 2022

Témata ústní MZ 2022 - Matematika nepovinná

Témata ústní MZ 2022 - Anglický jazyk nepovinný

 

Obor vzdělání Technické lyceum 78-42-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z architektury a stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška z matematiky nebo fyziky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat (matematika) resp 25 témat (fyzika); příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. obhajoba maturitní práce, kdy maturant obhajuje již odevzdanou práci; příprava trvá 5 minut, vlastní obhajoba 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika nebo fyzika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z architektury a stavitelství - MZ 2022

Témata ústní zkoušky z matematiky - MZ 2022

Témata ústní zkoušky z fyziky - MZ 2022

Témata ústní MZ 2022 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Přihlašování k maturitní zkoušce MZ 2022 jaro proběhne do 26. 11. 2021. Přihlašovací formuláře žáci odevzdají třídnímu učiteli.

Harmonogram profilových maturitních zkoušek (upřesnění bude později)

do 25. 3. 2022 odevzdání seznamu četby literárních děl z českého jazyka a literatury vyučujícím českého jazyka a literatury 
do 25. 3. 2022 odevzdání žádostí o náhradu zkoušky z cizího jazyka vč. dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy
1. 4. – 15. 5. 2022 písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
1. 4. – 15. 5. 2022 obhajoba maturitní práce – Technické lyceum
9. 5. – 14. 5. 2022 praktické zkoušky praktické části odborných předmětů – Technická zařízení budov a Stavebnictví
23. 5. – 27. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky tříd L4. a S4.A.
30. 5. – 3. 6. 2022 ústní maturitní zkoušky třídy Z4., S4.B a S4.C

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

Matematika rozšiřující je nepovinná maturitní zkouška společné části maturitní zkoušky. Žáci si ji mohou zvolit na přihlášce k maturitní zkoušce MZ 2022 jaro. 


V Hradci Králové, 30. září 2021

(aktualizace délky didaktických testů 31. 12. 2021)

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy