Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

Maturitní zkoušky 2020 (pro školní rok 2019/2020)

Zásady hodnocení maturitních zkoušek

Zásady hodnocení MZ 2020 - L4. - obhajoba MP

Zásady hodnocení MZ 2020 - L4. - ústní ARS

Zásady hodnocení MZ 2020 - L4. - ústní MAT, FYZ

Zásady hodnocení MZ 2020 - S4.A - praktická

Zásady hodnocení MZ 2020 - S4.A - ústní POS, GEO

Zásady hodnocení MZ 2020 - S4.B - praktická

Zásady hodnocení MZ 2020 - S4.B - ústní POS, BIM

Zásady hodnocení MZ 2020 - Z4. - praktická

Zásady hodnocení MZ 2020 - Z4. - ústní TEP, ZDT


Organizační pokyny v souvislosti s epidemií virového infekčního onemocnění SARS CoV-2

Ústní maturitní zkoušky pokyny SARS CoV-2


Termíny maturitních zkoušek

Termíny obhajoby MP L4. 2020

Termíny maturitních zkoušek 2020

Maturity 2020-L4. - rozpis ústní části

Maturity 2020-S4.A - rozpis ústní části

Maturity 2020-S4.B - rozpis ústní části

Maturity 2020-S4.C - rozpis ústní části

Maturity 2020-Z4. - rozpis ústní části


Profilová část maturitní zkoušky roku 2020

Ředitel Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 na základě   zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  ve znění pozdějších předpisů určuje povinné a nepovinné zkoušky, a to pro jarní i podzimní zkušební období roku 2020.

obor vzdělání povinné nepovinné
36-45-M/01 Technická zařízení budov 1. Tepelná technika - ústní zkouška
2. Zdravotní technika - ústní zkouška
3. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
36-47-M/01 Stavebnictví

1. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
2. Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Dle zaměření:
Stavby a konstrukce
3. Stavební konstrukce (ústní zkouška)

BIM projektování
3. BIM projektování (ústní zkouška)

Geodézie
3. Geodézie (ústní zkouška)

Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
78-42-M/01 Technické lyceum 1. Architektura a stavitelství - ústní zkouška
2. Matematika nebo Fyzika - ústní zkouška
3. Maturitní práce - obhajoba
Matematika * (ústní zkouška)
Fyzika * (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)

Žák si může zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky.
* Žák nevolí stejný předmět jako u povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Matematika + - žáci se mohou přihlásit přímo přes https://vpz.cermat.cz od 2. do 15. ledna 2020.

Společná část maturitní zkoušky

Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Více informací na stránkách http://www.novamaturita.cz


podklady

Školní seznam literárních děl - maturitní zkoušky 2020


Témata ústní MZ 2020-LYC-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2020-LYC-Architektura a stavitelství

Témata ústní MZ 2020-LYC-Matematika

Témata ústní MZ 2020-LYC-Fyzika


Témata ústní MZ 2020-STA-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2020-STA-Pozemní stavitelství

Témata ústní MZ 2020-STA-(SAK)-Stavební konstrukce

Témata ústní MZ 2020-STA-(BIM)-BIM projektování

Témata ústní MZ 2020-STA-(GEO)-Geodézie

Témata praktické MZ 2020-STA


Témata ústní MZ 2019-TZB-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2019-TZB-Zdravotní technika

Témata ústní MZ 2019-TZB-Tepelná technika

Témata praktické MZ 2020-TZB