Maturity 2021

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Organizace a struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 bude dle schválené legislativy
Maturitní zkouška se zkládá ze dvou částí:

 • společná část – připravuje CERMAT,
 • profilová část – připravuje škola.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • Povinného didaktického testu z českého jazyka a literatury - časová dotace 75 minut.
 • Povinného didaktického testu z cizího jazyka - časová dotace 100 minut nebo matematiky – časová dotace 120 minut.
 • Nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (stejné časové dotace).

Didaktické testy společné části se uskuteční 3. až 7.5.2021. Konkrétní časový harmonogram určí CERMAT do 15.1.2021.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • písemné práce z českého jazyka a literatury, kdy si maturant si zvolí ze čtyř témat, časová dotace je 120 minut, rozsah min. 250 slov,
 • písemné práce z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant si zvolí z 2 témat, časová dotace je 60 minut, rozsah min. 200 slov,
 • ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 literárních děl dle odevzdaného seznamu vybraných ze školního seznamu literárních děl; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut. Povinným obsahem je také odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělání.

Školní seznam literárních děl českého jazyka a literatury - MZ 2021

Témata ústní části z anglického jazyka - MZ 2021


Ostatní maturitní předměty profilové části vykoná maturant dle oboru vzdělání

Obor vzdělání Technická zařízení budov 36-45-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z tepelné techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška ze zdravotní techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno z 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z tepelné techniky - MZ 2021

Témata ústní zkoušky ze zdravotní techniky - MZ 2021

Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů TZB - MZ 2021

Témata ústní MZ 2021 - Matematika nepovinná

Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný.pdf


Obor vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku ze tří povinných maturitních předmětů, kdy dva maturitní předměty jsou dány odborným zameřením:
Všichni maturanti oboru vykonají maturitní zkoušku z maturitního předmětu:

 1. ústní zkouška z pozemního stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut.

Odborné zaměření Stavby a konstrukce:

 1. ústní zkouška ze stavebních konstrukcí, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 2 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření Geodézie:

 1. ústní zkouška ze geodézie, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření BIM projektování:

 1. ústní zkouška z BIM projektování, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy vypracuje jedno určené téma; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z pozemního stavitelství - MZ 2021

Témata ústní zkoušky ze stavebních konstrukcí - MZ 2021

Témata ústní zkoušky z geodézie - MZ 2021

Témata ústní zkoušky z BIM projektování - MZ 2021

Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů STA - MZ 2021

Témata ústní MZ 2021 - Matematika nepovinná

Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný


Obor vzdělání Technické lyceum 78-42-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z architektury a stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška z matematiky nebo fyziky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat (matematika) resp 25 témat (fyzika); příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. obhajoba maturitní práce, kdy maturant obhajuje již odevzdanou práci; příprava trvá 5 minut, vlastní obhajoba 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika nebo fyzika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z architektury a stavitelství - MZ 2021

Témata ústní zkoušky z matematiky - MZ 2021

Témata ústní zkoušky z fyziky - MZ 2021

Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný.pdf


Přihlašování k maturitní zkoušce MZ 2021 jaro proběhne do 27.11.2020. Přihlašovací formuláře žáci odevzdají třídnímu učiteli.

Harmonogram profilových maturitních zkoušek (upřesnění bude později)

do 31.3.2021 Odevzdání seznamu četby literárních děl z českého jazyka a literatury
do 31.3.2021 Odevzdání žádostí o náhradu zkoušky z cizího jazyka vč. dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky
1.4. – 15.5.2021 Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
1.4. – 15.5.2021 Obhajoba maturitní práce – Technické lyceum.
10.5. – 11.5.2021 Praktické zkoušky praktické části odborných předmětů – Technická zařízení budov a Stavebnictví.
17.5. – 21.5.2021 Ústní maturitní zkoušky tříd L4 a S4.A.
24.5. – 28.5.2021 Ústní maturitní zkoušky třídy K4. a S4.B

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší. Zkoušku lze nahradit pouze pokud v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky.

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

Matematika rozšiřující je nepovinná maturitní zkouška, která je součástí společné části maturitní zkoušky. Zkouška formálně navazuje na zkoušku Matematika +.


V Hradci Králové, 30.září 2020                                                              Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy