Zkušební přijímací zkoušky nanečisto 2021

Pro uchazeče do čtyřletého denního studia připravujeme přijímací zkoušky na nečisto formou jednotných didaktických testů. Vždy se jedná o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk (60 min).

Vytváříme vlastní testy podle vzoru CERMATU. V testech se soustředíme na typické chyby uchazečů. Nejedná se tedy o testy CERMATU k přijímacím zkouškám z předchozích let.

Celkem připravujeme tři termíny, a to na konec ledna, polovinu února a polovinu března 2021. Vše se samozřejmě závislé na epidemiologické situaci a s tím souvisejících nařízeních vlády.

Přihlašování bude probíhat elektronicky zde na stránkách školy přes přihlašovací formulář, a to vždy na aktuální termín. Na lednový termín předpokládáme, že bude přihlašování spuštěno v polovině prosince 2020. Kapacita je 100 zájemců. Předpokládaná cena je 300 Kč na každý termín.

Po opravení testů budou zveřejněny dosažené počty bodů. Předpokládáme, že pro zájemce uspořádáme setkání, kde vyučující příslušného předmětu jednotlivá zadání krátce zhodnotí,  vysvětlí a ukáží, kde žáci dělali chyby.

Přesné termíny přihlášení a další podrobnější informace zde zveřejníme postupně resp. na základě rozhodnutí MŠMT ohledně podmínek přístupů žáků do školy.