Zkušební přijímací zkoušky nanečisto 2021

Pro uchazeče do čtyřletého denního studia připravujeme přijímací zkoušky na nečisto formou jednotných didaktických testů. Vždy se jedná o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk (60 min).

Vytváříme vlastní testy podle vzoru CERMATU. V testech se soustředíme na typické chyby uchazečů. Nejedná se tedy o testy CERMATU k přijímacím zkouškám z předchozích let.

V plánu jsme měli celkem tři termíny od ledna do března 2021. Vzhledem k uzavření škol nevíme, kdy vláda povolí přístup do školy resp. kdy bude možné pořádat přijímací zkoušky nanečisto. Podle posledních prohlášení by to mohlo být snad v únoru 2021. Až se celá situace ohledně přístupu do školy vyjasní a budeme moci pořádat přijímací zkoušky nanečisto, budou zde určené termíny a bude se možné přihlásit.

Celkem připravujeme tři termíny, a to na konec ledna, polovinu února a polovinu března 2021. Vše se samozřejmě závislé na epidemiologické situaci a s tím souvisejících nařízeních vlády.

Přihlašování bude probíhat elektronicky zde na stránkách školy přes přihlašovací formulář, a to vždy na aktuální termín. Na lednový termín předpokládáme, že bude přihlašování spuštěno až začátkem ledna 2021 v případě dobré epidemiologické situace. Kapacita je 100 zájemců. Předpokládaná cena je 300 Kč na každý termín.

Po opravení testů budou zveřejněny dosažené počty bodů. Předpokládáme, že pro zájemce uspořádáme setkání, kde vyučující příslušného předmětu jednotlivá zadání krátce zhodnotí,  vysvětlí a ukáží, kde žáci dělali chyby.

Přesné termíny přihlášení a další podrobnější informace zde zveřejníme postupně resp. na základě rozhodnutí MŠMT ohledně podmínek přístupů žáků do školy.