Cookies management by TermsFeed Generator

Z1. ve Vodovodově

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. 9. ředitelské volno z důvodu stavebních prací v budově školy. Pravidelná výuka bude obnovena v pondělí 2. 10. 2023. 

Jiří Bureš, ředitel školy

Slavnostní předání cen

25. 9. se na Krajském úřadě KHK konalo Slavnostní setkání vítězů a organizátorů krajských kol soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje spojené s předáním ocenění vítězným žákům.

Erasmus+ v Norsku

Naši studenti, kteří se zapojili do Programu Erasmus+ a minulý týden vyrazili v doprovodu Ing. Václava Břeně a Mgr. Martina Menšíka do Norska, zaměřují stavbu mostu Nye Nerlandsøybrua nedaleko města Fosnavåg. Získaná data využijí pro vytvoření modelu, který předají jako obraz aktuálního stavu stavby firmě Metrostav Norge.

Další vítězství Mezi mosty

I letos se našim žákům podařilo obhájit první místo v raftovém závodu středních škol Mezi mosty.

Blahopřejeme k úspěchu!

Čtvrťáci v Opočně

5. 9. 2023 se díky naší partnerské firmě EUROVIA CS, a.s. mohlo 120 žáků čtvrtého ročníku vydat do Opočna na první odbornou exkurzi v tomto školním roce a vidět, jak pokračuje stavba obchvatu města. Nejprve zamířili k novému mostu, založenému na pilotových základech a provedenému technologií dodatečně předpjatého betonu. Poté se seznámili se zajímavým provedením opěrných stěn mostu. Následovala procházka po silnici s výkladem o geologických a geotechnických průzkumech a řešeních, technologických vrstvách dané vozovky a provádění zářezů v okolním terénu. Eurovia je spolu s firmou M-silnice hlavním dodavatelem stavebních prací.

Děkujeme za provedení stavbou a zvládnutí velkého množství žáků! Těšíme se na další spolupráci.

Přednáška pro třeťáky

V pátek 23. 6. nás navštívili dva absolventi naší školy, nyní studenti Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, aby s fakultou seznámili žáky 3. ročníku. Matěj Bena nejprve představil dopravní fakultu, její kampus, výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích, studijní programy i volnočasové aktivity. Poté se Klára Kosinová věnovala dopravnímu stavitelství.  

Děkujeme za hezky připravenou přednášku!

Přednáška firmy Buderus

V závěru školního roku se žáci třídy Z2. zúčastnili přednášky o tepelné technice. Ing. Jan Eisner seznámil třídu s výrobním programem firmy. V hlavní části přednášky se podrobně věnoval nejen problematice kondenzačních kotlů a jejich zapojení do otopných soustav, ale i solární technice včetně slunečních kolektorů. Na závěr přednášky žákům ukázal fotografie praktických řešení, které byly provedeny správně a také fotografie nesprávných řešení, které byly mnohdy úsměvné.

Děkujeme firmě Buderus za zajímavou přednášku.  

Třeťáci v Trutnově

Dne 21. 6. žáci 3. ročníku zaměření Stavby a konstrukce navštívili firmu Kasper s.r.o., která vyrábí například dřevěné vazníky, krovy a výrobky z lepeného lamelového dřeva. Po prohlídce výrobních hal se vydali na stavbu rodinného domu, kde viděli osazené dřevěné vazníky, jejich zakotvení do pozedního věnce a montážní ztužení. Dále si v areálu firmy prohlédli Centrum současného umění v nově otevřené Galerii EPO1. Venkovní prostory patří sochám a plastikám. Velkorysé interiéry skýtají umělecká díla tří oblastí -  Volume, Fresh Power a Power Post Station.

Děkujeme firmě za zajímavou exkurzi a možnost prohlédnout si prostory Galerie.

Předání naší dřevostavby KHK

V úterý 13. 6. proběhlo předání školní dřevostavby PRISMA zástupci Královéhradeckého Kraje Mgr. Martinu Strunovi. KHK ji věnuje do užívání Krkonošskému národnímu parku, kde bude sloužit jako nouzový přístřešek pro návštěvníky. Při této příležitosti převzali certifikáty o absolvování kurzu dřevostaveb její tvůrci Lukáš Krbec z S3.C, Bára Štumpová z S3.C a absolventi Vojtěch Bareš, Tomáš Koblížek, Petr Kodrle, Daniel Klempíř. Zároveň došlo k symbolickému ocenění partnerů, kteří se na stavbě podíleli. Dřevo na stavbu dodala společnost CLT Czechia, střešní krytinu firma Prefa Aluminiumprodukte, okna Zimní zahrady Koblížek, ostatní stavební materiál hradila Nadace ČEZ.

Dofáci znovu na vlnách ČRo

Ve čtvrtek 8. 6. mohli posluchači dopoledního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zastihnout Šárku Hrbáčkovou z S4.A a Jana Diviše z S3.B při rozhovoru s moderátorkou Janou Kudyvejsovou. Povídali si o dosavadních výsledcích při plnění aktivit v programu DofE, kde jsou nově již ve zlaté úrovni, o svém představení v průběhu návštěvy Jeho královské Výsosti prince Edwarda, vévody z Edinburghu, nebo o posledním výšlapu na Sněžku. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. Záznam si můžete poslechnout na následujícím odkazu:

https://hradec.rozhlas.cz/hradecti-studenti-sarka-a-honza-se-setkali-s-princem-edwardem-bratrem-britskeho-9012150

Vítězství v republikovém finále

425 týmů - jenom jeden vítěz

Našim úspěšným fotbalistům srdečně blahopřejeme!

L2. na návštěvě v robotické laboratoři

Dne 7.6.2023 navštívila třída L2. robotickou laboratoř UHK, kde si žáci v rámci praktického workshopu zaměřeného na stavbu robotických modelů vyzkoušeli pod vedením RNDr. Petra Coufala, Ph.D. postavit vlastního robota, naprogramovat ho a ovládat ho. Součástí programu byly i závody postavených robotů ve sběru balónků.

Golden Hearts

Naše škola se zúčastnila projektu „Golden Heart“. Projektu, ve kterém jsme „hledali“ žáky, kteří prokázali správný charakter, udělali dobrý skutek a ve svém volném čase pomáhali druhým. Využili jsme možnosti nominovat za školu tři žáky. Oceněny byly námi vybrané žákyně Šárka Hrbáčková z S4.A a Michaela Přikrylová z L2. Ocenění za své „zlaté srdce“ získal rovněž Matyas Čapek ze třídy K2.

Gratulujeme! Našim přáním je mít stále více takových žáků.

Stre Tech

Dne 7. 6. 2023 se v Praze na Fakultě strojní a elektrotechnické ČVUT konal 15. ročník kongerence Stre Tech, které se za naši školu zúčastnili Bára Štěpánová z S3.C a Jan Kindl z S3.A s prezentací svého projektu Studie polyfunkčního domu zadaného Magistrátem města Hradec Králové.

Opět v Krakonošově revíru

V úterý 6. 6. se žáci naší školy a sousední Obchodní akademie, kteří úspěšně realizují své aktivity v programu DofE, vydali na nejvyšší horu České republiky v doprovodu ředitele školy Mgr. Jiřího Bureše, Ing. Václava Břeně, Mgr. Hedy Lambertové a Mgr. Martina Menšíka, ale také náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství a sport Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA a koordinátora Královéhradeckého krajského institutu pro vzdělávání a inovace Lukáše Teplého. Tato akce umožnila rovněž setkání s polskými středoškoláky, učiteli a řediteli i rozšíření obzorů v bezpečném chování v Krkonoších a v horách obecně díky přítomnosti pracovníka Horské služby ČR.

Náš dík patří zejména regionální manažerce programu Dofe Lise Kořínek a výkonnému řediteli Tomáši Vokáčovi za vynikající organizaci akce a podporu škol v našem kraji i za jeho hranicemi.

Naši dofáci na royal.uk

Díky setkání s britským princem Edwardem, bratrem krále Karla III., ve Vestci se naši dofáci s Mgr. Martinem Menšíkem, a tím i celá naše škola, objevili na oficiálních stránkách královské rodiny.

Skvělému týmu DofE patří náš dík za jejich vynikající práci a reprezentaci naší školy!

Přednáška pro druháky

5. 6. proběhly ve třídách 2. ročníku přednášky, jejichž cílem bylo seznámit žáky nejenom s působností státního zastupitelství, ale také s posuzováním a řešením drogových deliktů, trestní odpovědností a možných druzích postihu na základě platných právních předpisů.

Státnímu zástupci Mgr. Janu Vodičkovi děkujeme za skvěle připravenou a pro naše žáky velmi přínosnou přednášku!

Výsledky náhradního termínu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky náhradního termínu 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro rozkliknutí nadpisu.

2. a 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ–školní rok 2023/24

2. a 3. kolo přijímacího řízení a další informace po rozkliknutí nadpisu.

S 1.C na exkurzi

1. 6. absolvovala třída S1.C pod vedením Ing. Jiřího Baudyše exkurzi na přístavbě nových laboratoří Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Žáci viděli stavbu v různých částech rozestavěnosti, základové konstrukce, 1NP zděné konstrukce a železobetonové monolity. Měli možnost vidět provádění hydroizolace a tepelné izolace základových konstrukcí i aktuálně probíhající betonáž základové desky za pomocí autočerpadla a automixu. Ing. Jan Kindermann, stavbyvedoucí společnosti Metrostav DIZ s.r.o., profesionálně popsal nejen prováděné stavební konstrukce, ale i denní práci a úkoly stavbyvedoucího.

Děkujeme Metrostavu za umožnění exkurze!

 

Výuka na dvoře

Ve čtvrtek 1.6. zavítala do naší školy mobilní polytechnická laboratoř EDUbus, vybavená moderními učebními pomůckami, aby předvedla žákům i učitelům nejnovější technologie ve vzdělávání. S vybavením EDUbusu se seznámili žáci 1. ročníků ve dvou vzdělávacích blocích. Obsahem prvního bloku bylo měření fyzikálních veličin, jejich záznam a vyhodnocení. Druhý blok byl zaměřen na 3D tisk a modelování v online prostředí. Součástí programu byl i odpolední blok pro vyučující, jehož předmětem bylo využití dronů ve stavebnictví a jejich obsluha.

Když přijede princ...

Ve dnech 23. – 25. 5. 2023 do České republiky zavítala vzácná návštěva, Jeho královská Výsost princ Edward, vévoda z Edinburghu, nejmladší bratr britského krále Karla III. Součástí jeho nabitého programu bylo mimo jiné několik setkání s účastníky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Jsme nesmírně hrdí na to, že žáci naší školy byli vybráni v obrovské konkurenci více než tří set místních center, která se v naší zemi tohoto projektu účastní, aby prezentovali výsledky své práce. Ve středu dopoledne totiž princ Edward navštívil Vestec u Prahy, aby zasadil poslední strom v Aleji prince Philipa, vysázené v nedávné minulosti u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin.

Osmičlenná výprava tvořená žáky bronzové a stříbrné úrovně programu DofE napříč ročníky a studijními obory ze SPŠ stavební v Hradci Králové v doprovodu Mgr. Martina Menšíka při této příležitosti na svém stanovišti představila tři dobročinné projekty, tuzemské i zahraniční expedice a další úspěšné aktivity, které byly realizovány a mohou být příkladem dobré praxe pro ostatní centra.

Setkání se členem britské královské rodiny je nepochybně zážitkem, na který budou všichni vzpomínat celý život.

 

L3. v Brně

30. 5. se žáci třídy L3. v rámci přípravy na maturitní práci vypravili do Brna. Architektura tohoto města je tématem, které budou zpracovávat a obhajovat v příštím školním roce. Prohlédli si nejen historické jádro moravské metropole, ale i nový kostel blahoslavené Marie Restituty na sídlišti Lesná.

Za přípravu exkurze děkujeme Ing. arch. Janu Kašpárkovi.

STAVfest s Eurovií

Máme za sebou první ročník (nejen) hudební akce nazvané STAVfest. Děkujeme všem zúčastněným učitelům a žákům, zejména těm, kteří se nepřišli jen bavit, ale též přiložit ruku k dílu.

Náš dík patří partnerské firmě Eurovia CS, a.s. za dokonalou přípravu a organizaci i za skvělý program! Akce se vydařila, počasí vyšlo perfektně, jediným mráčkem zůstává nad očekávání nízká účast z řad našich žáků.

Těšíme se na další ročník!

Úspěch v soutěži finanční gramotnost

Pavel Koryťák ze třídy L4. reprezentoval naši školu v soutěži Finanční gramotnost a za svůj výkon získal 1. místo.

Gratulujeme k úspěchu!

Návštěva z Hong Kongu

Stalo se již tradicí, že výuku anglického jazyka na naší škole v průběhu školního roku obohacují svou návštěvou zahraniční studenti z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří zde realizují své studijní stáže. Žáci napříč ročníky a studijními obory se tentokrát měli možnost potkat s lektorem Jonathanem z Hongkongu a dozvědět se zajímavé informace o kultuře, kuchyni a architektuře této dynamické asijské metropole.

Náš dík patří Mgr. Martinovi Menšíkovi za perfektní organizaci akce!

Kolapsy stavebních konstrukcí

17. 5. se konala další přednáška ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích, tentokrát na téma "Vybrané kolapsy stavebních konstrukcí – kde se stala chyba?" Prezentace zahrnovala i aktuální výzkumné aktivity související s poškozením a možnostmi prevence i sanace budov při zemětřesení.

Děkujeme za velmi zajímavou přednášku!

Úspěšní v krajském kole

10. 5. proběhlo krajské kolo SOČ. Naši školu reprezentovali Štěpán Bujárek ze třídy S3.B, který získal 1. místo, a Bára Štěpánová z S3.C, která skončila na druhém místě.

Oběma blahopřejeme k úspěchu a Štěpánovi přejeme hodně štěstí na celostátní přehlídce SOČ v Plzni! 

Prezentace přístrojů pro TZB

16. 5. měli žáci druhého ročníku TZB možnost seznámit se s moderní měřicí a inspekční technikou pro práci v oboru. V laboratoři TZB se uskutečnila přednáška firmy Wöhler Bohemia s.r.o., která dodává přístroje pro měření emisí, kvality otopné vody nebo inspekční kamery.

Zástupci firmy panu Musilovi děkujeme za zajímavou prezentaci!

Jsme energeticky gramotní!

Získali jsme certifikát za úspěšné absolvování vzdělávacího programu Energetická gramotnost. Naše škola se tak objevila na mapě energeticky gramotných škol na webu https://www.energeticka-gramotnost.cz/

 

 

Crossing the Giant Mountains Shelters

Ve dnech 14. a 15. května se skupina pěti žáků v doprovodu Mgr. Martina Menšíka a Ing. Václava Břeně zúčastnila dobrodružné expedice v rámci bronzové úrovně programu DofE. Dvoudenní přechod Krkonoš zahájili v Peci pod Sněžkou a s cílem zmapovat útulny, které zde byly instalovány studenty FA ČVUT v Praze, doputovali až do Rokytnice nad Jizerou. Nocovali ve stanech a bivacích u Bílého Labe, zpracovávali urbanisticko-architektonické studie, zaměřovali se na vady a poruchy staveb, měřili teplotu okolního vzduchu, rychlost větru a koncentraci CO2 v ovzduší i uvnitř objektů.

Za Karlem Čapkem do Jestřebích hor

Ve dnech 9. a 10. května se žáci tříd S3.B a Z3. zúčastnili literání exkurze v Jestřebích horách, jejímž cílem bylo sledování vybraných životních okamžiků spisovatele Karla Čapka a především literární interpretace textu Velká pohádka doktorská. Žáci nejprve navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, odkud pokračovali pěší procházkou na hřeben Jestřebích hor. Cestou zpět k muzeu plnili úkoly ke zmíněnému textu.

Děkujeme Mgr. Jakubovi Hlávkovi za přípravu a organizaci zábavné exkurze!

K2. v Blansku

3. 5. 2023 navštívila třída K2. firmu ISAN Radiátory s.r.o. v Blansku. Tato česká firma se zabývá výrobou designových otopných těles. Žáci si prohlédli výrobu jednotlivých produktových řad s výkladem technologických postupů a vyslechli zajímavou přednášku o jednotlivých typech radiátorů včetně referencí. Současně se seznámili s postupem návrhu otopných těles dle katalogových podkladů výrobce. Žáci viděli opravdu precizní výrobu vysoce designových otopných těles, která slouží nejen jako prvek určený k vytápění, ale i jako prvek zvyšující estetické vnímání celého prostoru.

Děkujeme firmě ISAN Radiátory v Blansku za umožnění zajímavé exkurze!

Třeťáci na exkurzi

3. 5. 2023 vyrazily třídy S3.B a S3.C s Ing. Danou Sovákovou a Ing. Petrem Tučkem na návštěvu dvou právě realizovaných projektů společnosti PKS a.s. První zastávkou byl bytový dům v Jaroměři, kde se žáci seznámili s rozestavěností objektu v jednotlivých podlažích od sklepa až po střechu. Druhou stavbou byl nově budovaný areál urgentní péče ve fakultní nemocnici v Pardubicích, kde žáci rovněždostali příležitost projít budovanou stavbou od přízemí až po technické zázemí a operační sály v nejvyšších podlažích. Celá akce byla velmi dobře připravena.

Děkujeme společnosti PKS a.s.!

Z3. v Ostravě

Žáci třídy Z3. minulý týden vyrazili do Ostravy na exkurzi spojenou se školením ve firmě Viega, kde se seznámili s širokým sortimentem firmy. Zaujal je zejména předstěnový závěsný systém na WC, který umožňuje měnit výšku mísy podle potřeb uživatelů. Následně byli proškoleni v navrhování a montáži potrubí spojovaných lisováním. Školení bylo zakončeno testem, na jehož základě žáci získali certifikát. Dále pak navštívili hornický skanzen Landek a druhý den i vysoké pece v Oblasti Dolních Vítkovic.

Děkujeme firmě Viega!

L3. v Praze

3. 5. 2023 provedla Ing. arch. Táňa Kusteinová žáky třídy L3. Prahou, aby na vlastní oči viděli stavby, se kterými je během roku seznamovala v předmětu architektura. Exkurze tak byla současně přípravou na maturitní zkoušku z předmětu architektura a stavitelství. Žáci pracovali v týmech. Památky si nafotili a ve škole budou společně získaný materiál třídit a zpracovávat prezentaci jako studijní podklad.

K2. v elektrárně

2. 5. navštívila třída K2. v doprovodu Mgr. Lukáše Bukovského elektrárnu v Opatovicích nad Labem. Žáci měli možnost seznámit se nejenom s chodem celé elektrárny, která dodává teplo do Hradce Králové, Chrudimi a Pardubic, ale nahlédli také do strojovny a teplárny, kde probíhá proces výroby tepla. Byla jim vysvětlena celá cesta zpracování přírodních látek od samotného příjezdu do elektrárny, přes jejich opracování až k výrobě tepla. Žáci navštívili i tzv. „velín“, kde se seznámili s prací dispečera.

Děkujeme Ing. Ctiradu Benadovi, který třídu celou dobu provázel, za zajímavý výklad!

Geodeti na exkurzi

26. 4. 2023 se žáci 3. ročníku se zaměřením na geodézii zúčastnili exkurze ve Mžanech, kde probíhá komplexní pozemková úprava. Odborný výklad byl zaměřen na zeměměřické činnosti, které geodeti provádějí během pozemkových úprav. Zejména se jedná o zaměření polohopisu a výškopisu, tvorbu podrobného polohového bodového pole, zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav, tvorbu digitální katastrální mapy v návaznosti na schválený návrh a vytyčení pozemků na jejím podkladě.

Děkujeme Ing. Vladimíru Duškovi a firmě Geoplan s.r.o.!

Vítězství v krajském finále

25. 4. 2023 se konalo v Trutnově krajské finále v kopané. Naši fotbalisté nezaváhali ani v jednom utkání a zaslouženě zvítězili. Už po třetím zápase bylo doprovázejícímu učiteli Ing. Václavu Stöhwasserovi jasné, že postupujeme dále. Náš tým neinkasoval ani jednu branku a s celkovým skóre 14:0 se kvalifikoval do celostátního finále.   

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy!

Hala roku Junior

21. 4. se naši žáci vydali na soutěž Hala roku Junior probíhající pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc.. Letošního ročníku se za naši školu zúčastnilo celkem 5 týmů. Naši se svými modely vybojovali 2. a 5. místo i ocenění za technické řešení. Náš nejúspěšnější model družstva ve složení Jan Kindl, Patrik Mrkvička a Tomáš Kotyza měl konečnou efektivitu 79 a byl schopen přenést úctyhodných téměř 200 kg. Všem studentům, kteří se soutěže účastnili, patří velký dík nejen za jejich odvahu, ale i skvělou reprezentaci naší školy!

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.