Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

S4.A na univerzitě

Školní kolo SOČ

Všechny zájemce zveme na veřejnou přehlídku žákovských prací školního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se bude konat v aule školy ve středu 2. 2. 2022 od 14 hodin.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří, který byl plánován na čtvrtek 6. 1. 2022, se kvůli nepříznivé epidemické situaci konat nebude. Pokusíme se však alespoň jeden den otevřených dveří zrealizovat v polovině února. Přesný termín konání oznámíme na stránkách školy. 

Pokud se zajímáte o studium na naší škole, můžete využít on-line setkání s vedením školy prostřednictvím Teams, která se konají pravidelně každý čtvrtek od 15:30 do 16:00. Odkaz najdete v menu v levé části na úvodní stránce školy.

Testování v lednu 2022

V souladu s mimořádným opatřením proběhne testování všech žáků i zaměstnanců školy ve dnech 3. 1., 6. 1., 10.1. a 13. 1. 2022. V dalších týdnech bude testování probíhat vždy v pondělí. K testování budeme používat testy Sejoy. Testovat se budou i ti, kteří se dosud netestovali (očkovaní nebo po prodělání covid-19). Testování bude probíhat na začátku první hodiny ve třídách podle rozvrhu. Pro ty, kteří přijdou do školy později, platí povinnost otestovat se neprodleně po příchodu do školy v místnosti určené pro testování (č. 35 v prvním patře).

Leták s dalšími informacemi najdete po rozkliknutí této zprávy v příloze.    

 

Stavařina nuda není

Letos je již po dvanácté prostor galerie Automat ve druhém patře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové vyhrazen prezentaci prací žáků naší školy. Až do konce ledna 2022 si zde můžete prohlédnout vystavené maturitní, ročníkové a soutěžní práce. Součástí výstavy jsou i ukázky modelů zhotovených v předmětu architektura. 

Začínáme s architekturou

Pro zájemce o architekturu a stavitelství nejen z 8. a 9. tříd ZŠ jsme připravili sérii workshopů, které budou probíhat zdarma od ledna 2022.

Více informací po rozkliknutí zprávy.

 

 

Začínáme s AutoCADem

Pro zájemce o techniku nejen z 8. a 9. tříd ZŠ jsme připravili sérii workshopů, které budou probíhat zdarma od ledna 2022.

Více informací po rozkliknutí zprávy.

Firma Rehau u nás

Jako každoročně těsně před vánočními prázdninami navštívil třídu Z4. Ing. Luděk Pilát z firmy Rehau. Žáky seznámil s výrobním programem firmy, který se týká všech systémů z oboru TZB. Svou přednášku věnoval kompletnímu systémovému řešení pro stěny, podlahy a stropy určené pro vytápění a chlazení. V závěru seznámil žáky s rozvíjejícím se trendem temperování a chlazení betonového jádra BKT, které bylo použito jako jedno z prvních také při výstavbě vědecké knihovny v Hradci Králové.

Z4. děkuje za skvělou přednášku!

Čtvrťáci na malšovickém stadionu

Třídy 4. ročníku oboru Pozemní stavitelství navštívily ve dnech 14. a 15. 12. 2021 stavbu nového multifunkčního stadionu v Malšovicích, kde je hlavním dodavatelem stavebních prací naše partnerská firma STRABAG, a.s. Žáci byli seznámeni s technologií provádění pilotáže, s místními geologickými poměry, s úpravou staveniště pro pojezd těžké techniky i s projektovou dokumentací pilot, a dostali tak příležitost si před maturitou doplnit a upevnit své teoretické znalosti. 

Ing. Fischerovi děkujeme za odborný výklad!

Konverzační soutěž v angličtině

Na začátku prosince jako již každoročně proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se letos zúčastnilo dvacet žáků z prvních až třetích ročníků. Všichni soutěžící předvedli velmi dobré výkony, a tak měla porota při vyhodnocování výsledků těžkou práci.

První místo obsadila Adéla Jirků ze třídy L2., jako druhý se umístil Alex Pieschel z S2.C a na třetím místě skončila Patricie Čoričová z L2..

Všem zúčastněným děkujeme, blahopřejeme k předvedeným výkonům a Adéle přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Exkurze ve firmě Atrea

Dne 1. 12. 2021 navštívila třída Z4. s Ing. Ivou Fabiánovou areál firmy Atrea v Jablonci nad Nisou, kde se vyrábí vzduchotechnická zařízení, rekuperační výměníky tepla, kuchyňské digestoře a systémy pro teplovzdušné vytápění a řízené větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty. Žáci se na přednášce seznámili s výrobky a prohlédli si výrobní haly, v nichž probíhá výroba a kompletace jednotek. Později se přesunuli do obce Koberovy v Českém ráji, kde Atrea postavila 12 pasivních rodinných domů a školicí středisko. Zde měli žáci možnost vidět úspěšnou realizaci energeticky úsporných dřevostaveb v praxi.

Za zajímavou exkurzi firmě Atrea děkujeme.

Projektový den v Z4.

Dne 29. 11. 2021 se žáci třídy Z4. věnovali požární bezpečnosti staveb. Dozvěděli se užitečné informace o právním rámci požární ochrany a funkci integrovaného záchranného systému, rizicích požárů a možnostech jejich likvidace, dále se seznámili se základní terminologií v oblasti požární bezpečnosti staveb, prakticky si vyzkoušeli pracovní vybavení hasičů a nahlédli do zásahového vozidla. 

 

S4.A v Novém Bydžově

Dne 18. 11. 2021 zajistila partnerská firma M-Silnice našim žákům návštěvu provozovny PREFA, betonárky a laboratoře stavebních materiálů v Novém Bydžově. Žáci ve dvou skupinách navštívili laboratoř, kde proběhla ukázka zkoušky konzistence betonu pomocí sednutí kužele, měření množství vzduchu v čerstvém betonu a tlaková zkouška na krychli. V panelárně si žáci prohlédli halu na výrobu prvků z běžných hutných betonů a betonu předpjatého. 

M-Silnicím opět děkujeme za výborně zorganizovanou exkurzi.

Projektový den pro geodety

Dne 18. 11. 2021 dostali žáci tříd S2.A,B,C, S3.B, S4.B díky firmě 3gon Positioning s.r.o.  možnost seznámit se s nejmodernější přístrojovou technikou a technologiemi, které se používají nejen v geodézii, ale i v oblasti stavebnictví, průmyslu, zemědělství a obecně všude, kde je potřeba měřit.

Děkujeme Ing. Pavlu Bozděchovi za skvěle připravenou přednášku!

Viega v Z2.

Dne 16. 11. 2021 zpestřil výuku žákům třídy Z2. další projektový den, tentokrát s firmou Viega, jejíž zástupce Ing. Pavel Zámečník seznámil žáky s výrobním programem společnosti. Viega se mimo jiné zaměřuje i na spojování měděného, plastového a ocelového potrubí. Žákům byly ukázány jednotlivé typy tvarovek a postupy při lisování, dále jim byly představeny lisovací nástroje pro jednotlivé typy potrubí. Po této teoretické části si žáci prakticky vyzkoušeli spojování potrubí.

Firmě Viega děkujeme za zajímavý den!

Projektový den s Hilti

Dne 9. 11. 2021 se žákům třídy Z2. v prostoru dílen TZB představila firma Hilti. Žáci se podíleli na montáži kontaktního systému zateplení stěny, otestovali si kvalitu osazení a únosnost kotvících prvků, vyzkoušeli si nastřelování hmoždinek pomocí přístroje poháněného prachem. 

Za návštěvu firmy Hilti děkujeme!

Exkurze tříd S4.B a S4.C

Dne 2. 11. 2021 pozvala naše partnerská firma M-Silnice žáky 4. ročníku, aby jim ukázala některé fáze výstavby silnic a dálnic. Exkurze byla zahájena prezentací dostavby obchvatu města Chrudim. Poté je Mgr. Milan Bůžek s kolegy provedl kamenolomem Žumberk, kde firma získává kamenivo pro výstavbu. Následovala prohlídka obalovny Topol, kde se štěrk mísí s asfaltem. Nakonec žáci viděli pokládku směsi na dálnici 35 v úseku Opatovice nad Labem - Rokytno.

Děkujeme za perfektně připravenou exkurzi!

 

Naši geodeti v Záměli

V pondělí 1. 11. 2021 si studenti 3. a  4.ročníku se zaměřením na geodézii vyzkoušeli své znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, když se podíleli svým měřením na přípravě projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro další rekonstrukci historického objektu v obci Záměl. 

Šachový turnaj

V úterý 26. 10. 2021 se 28 šachových nadšenců napříč ročníky zúčastnilo turnaje na naší škole. Všichni šachisté absolvovali 7 kol po 15 minutách pod dohledem trenérů hradeckého šachového klubu Ing. Jiřího Bielavského a Tomáše Suchardy, žáka naší školy a vynikajícího šachisty. Vítězi byli nakonec všichni zúčastnění, protože překonali svoji pohodlnost a strach z případného neúspěchu.

Trojlístek nejlepších: 1. místo Světomir Gjorgevikj (L3.), 2. místo Adam Špicar (S4.C) a 3. místo František Korunka (L2.). Gratulujeme!

ALMEVA EAST EUROPE a. s. ve škole

V pondělí 25. 10. 2021 měla třída Z4. příležitost dozvědět se více o komínových a spalinových systémech. Lukáš Valenta z firmy ALMEVA EAST EUROPE a. s. představil široké možnosti, jak odvést spaliny od kotlů nejen na zemní plyn. Přednáška byla doplněna velkým množstvím vzorků jednotlivých systému. Na závěr žáci viděli konkrétní provedení odvodů spalin i příklady, jak to v žádném případě nedělat.

Za přednášku děkujeme!

 

Logická olympiáda

Od 15.10. do 21.10.2021 se konalo školní kolo logické olympiády kategorie C. Do soutěže se zapojilo 14936 soutěžících, z toho v našem kraji 859. Do krajského kola z naší školy postupují Tomáš Jurášek ze třídy Z4. a Matěj Stejskal z L1.

Postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho zdaru!

Mezinárodní futsalový turnaj

Ve čtvrtek 21. října se naše futsalové družstvo spolu s týmem z polské partnerské školy zúčastnilo mezinárodního turnaje, pořádaného SOŠ a SOU Vocelova. Mezi zúčastněnými školami neměli naši žáci konkurenci a vybojovali pohár za první místo.

Blahopřejeme!

Návštěva z Polska

Ve středu 20. října nás navštívila skupina 9 žáků a 3 učitelů z partnerského lycea ve Wroclawi. Přijeli si prohlédnout naši školu, zejména počítačové a odborné učebny, laboratoře a dílny. V tělocvičně se pak rozcvičili na nadcházející mezinárodní futsalový turnaj. Navečer jsme je stihli provést městem a ukázali jim architekturu pěší zóny, Masarykova a Velkého náměstí.

Na školení do Ostravy

Ve dnech 6. a 7. 10. 2021 absolvovali žáci 4. ročníku oboru TZB v seminárním centru firmy Viega v Ostravě dvoudenní školení, které bylo zaměřeno na ochranu pitné vody v rozvodech, potrubní materiály včetně jejich spojování a odvodňovací a předstěnové systémy. Přednášky ve slovenštině nebyly problémem a byly doplněny i možností si vše prakticky vyzkoušet a osahat.  Program exkurze byl završen procházkou po areálu Dolních Vítkovic spojenou s komentovanou prohlídkou vysoké pece a k ní přilehlých provozů.  

HOCHTIEF CZ na naší škole

V pátek 15. 10. 2021 se žáci 3. ročníku zúčastnili besedy s Ing. Petrem Kubátem, zástupcem naší partnerské firmy HOCHTIEF CZ a. s. Tato stavební společnost patří dlouhodobě ke špičce v oboru, a naši žáci tak dostali příležitost seznámit se nejenom se strukturou společnosti, ale i s několika významnými projekty, které společnost v posledních letech realizovala.

 

Přírodovědný klokan

Dne 13. 10. 2021 se konalo školní kolo soutěže, kterého se zúčastnili 53 žáci ze tříd L1 a L2. Soutěž se skládala z 24 otázek z přírodovědných předmětů s maximálním ziskem 120 bodů. Na prvních dvou místech skončili Jonáš Veselka a David Klapka, oba s 89 body, na třetím místě se 77 body Jakub Flégl – všichni ze třídy L2. 

Vítězům blahopřejeme! 

L4. v Plasích

Středu 13. 10. 2021 trávila třída L4.Centru historie stavitelství Národního technického muzea v Plasích. Cílem návštěvy bylo doplnit si znalosti a načerpat informace potřebné pro maturitní práci, jejímž tématem jsou letos stavební konstrukce.

Výprava druháků na Plachtu

V několika zářijových a říjnových dnech se všechny třídy 2. ročníku postupně zúčastnily ekologického semináře s názvem "Poklad skrytý na Plachtě". Žákům byla přiblížena biodiverzita organismů v dané lokalitě a udržitelnost jejího rozvoje. 

Exkurze tříd S3.B a S4.B

V pondělí 11. 10. 2021 se žáci tříd S3B a S4B seznámili s významnými vodními díly, které spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší vodní plochu Pardubického kraje –  přehradu Seč na Chrudimce, prohlédli si její hlavní hráz a měřické body ve štole. Na přehradě Pařížov na řece Doubravěkterá je významnou technickou památkou, se žáci zúčastnili měření deformací geodetickými metodami.

L4. v Praze

Dne 7.10.2021 se zúčastnila třída L4. architektonické exkurze a workshopu v Praze v rámci spolupráce naší školy s Fakultou architektury ČVUT. Žáci si prohlédli podrobně architekturu budovy fakulty s výkladem odborných asistentek školy a v ateliéru si zkusili splnit několik zajímavých architektonických úkolů. Dále navštívili Národní technickou knihovnu a kubistický dům U Černé Matky boží, kde na ně čekala průvodkyně z Uměleckoprůmyslového muzea. Nakonec si připomněli ve škole probírané architektonické památky v centru Prahy.

 

Nábřeží 2020

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 uspořádal spolek Pro Gočár konferenci Nábřeží 2020 v královéhradeckém muzeu. Tato konference, která se konala s ročním zpožděním, přinesla zajímavé přednášky našich předních odborníků na téma vodní toky v organismu města a jejich architektonické utváření a využití.

Konference se zúčastnily také třídy architektonického lycea naší školy L2., L3., L4. v doprovodu Ing. arch. Taťány Kusteinové, Ing. Václava Břeně, Ing. Jiřího Riegra a Mgr. Jiřího Bureše.

 

Letní škola BIM

Ve dnech 15. - 18. 9. se v Žatci opět konala Letní škola Bim modelování, které se zúčastnilo 7 stavebních průmyslovek z celé republiky. Z naší školy na tuto zajímavou akci vyrazili i letos tři žáci 4. ročníku v doprovodu učitele odborných předmětů Stanislava Řepíka. Dostali tak příležitost nejenom se zdokonalit v práci s ArchiCADem, ale také pracovat s výsledky měření geodetů, s tzv. mračny bodů, což je v současnosti jeden z nejmodernějších postupů laserového zaměřování objektů do digitální podoby s přesností na milimetry. Prováděná pasportizace objektů pivovaru Žatec byla přínosná pro všechny účastníky, protože se běžně na středních školách neprovádí.

Exkurze v Náchodě

Dne 16. 9. 2021 se uskutečnila exkurze v Oblastní nemocnici Náchod a.s., které se zúčastnili žáci třetího a čtvrtého ročníku se zaměřením BIM.

Cílem návštěvy bylo seznámení se s technickým zázemím a vybavením v loňském roce dostavěného objektu nemocnice v Náchodě. Za odborného vedení technického náměstka nemocnice pana Miroslava Bůžka měli naši žáci a doprovázející učitelé možnost nasát atmosféru nezbytného zázemí nemocnice se vším technickým vybavením, které má moderní zdravotnické zařízení k dispozici. Na konci prohlídky byly zodpovězeny dotazy žáků i kantorů a přiblíženy zajímavosti, které doprovázely samotný proces výstavby.

Na závěr exkurze žáci navštívili turistickou chatu na Dobrošově, památkově chráněný objekt architekta Dušana Jurkoviče. 

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.