Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Praxe 1. ročníky S a Z, výuka L1., L2., L3.

V období od 23. 5. – 3. 6. budou probíhat praxe 1.–3. ročníků STA a TZB. 1. ročníky těchto oborů budou mít praxe ve škole. Třídy LYC 1. a 2. ročníku budou mít výuku – speciální rozvrh. 3. ročník LYC bude mít práci na maturitních tématech.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Na exkurzi v Pardubicích

Dne 13. 5. 2022 se žáci tříd L1. a L2. vypravili s Ing. Arch. Kusteinovou a Ing. Jiřím Riegrem do Pardubic, kde v současné době probíhá rekonstrukce komplexu Automatických mlýnů, v jehož areálu vzniká nová Galerie města Pardubic a Centrální polytechnické dílny. Po zhlédnutí prezentace tohoto velkolepého projektu, dostali žáci příležitost vidět na vlastní oči rekonstrukci starého a výstavbu nového objektu, realizovanou firmami Metrostav a Chládek a Tintěra.

Děkujeme Ing. Milanu Voráčkovi a Ing. Jiřímu Korábečnému, shodou okolností našim bývalým studentům, za zajímavý výklad a ochotu, se kterou naše žáky stavbou provedli.

K3. v Ostravě

Ve dnech 2. - 3. 5. 2022 absolvovali žáci třídy K3. oboru vzdělání TZB spolu s Ing. Martinem Frankem školení v seminárním středisku společnosti Viega CZ v Ostravě. V rámci odborné části si doplnili znalosti o používaných trubních materiálech a možnostech jejich kombinace a seznámili se s problematikou ochrany pitné vody před bakteriemi kmene Legionella. V rámci doplňkového programu navštívili  expozice báňského záchranářsví a dolu v hornickém muzeu v Landeku. Druhý den proběhla prohlídka areálu vysokých pecí v Dolních Vítkovicích a expozic Velkého světa techniky s řadou zajímavých interaktivních exponátů. 

Z2. v České Třebové

Dne 3. 5. 2022 se žáci třídy Z2. s Mgr. Robertem Šestákem vypravili do České Třebové, aby navšívili firmu LDM, spol. s r. o.,  která vyrábí a téměř do celého světa dodává průmyslové armatury. Prošli si dílny, kde mohli nahlédnout do všech částí výrobního procesu. 

Druhou zastávkou byla firma Korado, a.s., přední světový výrobce ocelových otopných těles. Zde měli žáci možnost vidět, jak na plně automatizované výrobní lince vzniká nový radiátor téměř bez zásahu lidské ruky. 

Zástupcům obou firem děkujeme za odborný výklad!

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Druhý v okresním kole

V okresním kole soutěže Matematický klokan se v kategorii Junior umístil na 2. místě Matěj Stejskal ze třídy L1.

Blahopřejeme k úspěchu!

Geodézie v praxi

Dne 28. dubna 2022 se žáci třídy S3.B seznámili s jednotlivými etapami a geodetickými činnostmi v rámci navrhování komplexních pozemkových úprav.

Za odborný výklad děkujeme společnosti HORAGEO s.r.o.

 

Pomůcky pro ukrajinské školáky

Dne 26. 4. 2022 se žáci i zaměstnanci naší školy zapojili do sbírky na pomoc dětem, které  se svými rodiči přicházejí z Ukrajiny do České republiky a postupně se začleňují do běžného života. Mimo jiné tak potřebují sešity, pastelky a další pomůcky do výuky v českých školách. Akci uspořádali studenti oboru Transkulturní komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

Všem, kteří sbírku podpořili, moc děkujeme!

Z4. v KASTTu

Dne 25. 4. 2022 navštívila třída Z4. výrobní prostory hradecké společnosti KASTT, spol. s.r.o., která patří mezi největší evropské výrobce rotačních výměníků. V rámci prohlídky se žáci seznámili s postupem výroby těchto zařízení i s problematikou jejich návrhu a použití ve vzduchotechnických zařízeních i vlastní konstrukce.

Novinky v laboratořích TZB

Vybavení laboratoří TZB se průběžně modernizuje, vylepšení se tak dočkala i parní otopná soustava. Po nedávné výměně hořáku na parním kotli přišel na řadu starý plovákový odvaděč kondenzátu. Nový termický odvaděč zároveň soustavu odvzdušní a tím výrazně zlepší její funkci.

Děkujeme výrobci, firmě KOMO mark s. r. o. z Ostravy, za vstřícné jednání!

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

Dne 5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

GEOVAP ve škole

Dne 7. 4. 2022 navštívili naši školu zaměstnanci firmy Geovap a seznámili žáky druhého ročníku POS s problematikou pozemkových úprav a mapování terénu pomocí mobilních mapovacích systémů.

Děkujeme za odborný výklad!

 

FOODFEST přispěl charitě

A to více než 30 000 korun, které se podařilo vybrat ve středu 8. 4. 2022 na této charitativní akci na podporu Ukrajiny. Úspěšný výsledek potěšil nejen prodejce a konzumenty, ale zejména organizátorky akce Šárku Hrbáčkovou, Gabrielu Neumanovou a Romanu Krupičkovou ze třídy S3.A. Těm patří naše uznání a dík.

Co se skrývá za barvou?

To měli možnost zjistit žáci čtvrtého ročníku, kteří se dne 31. 3. 2022 vydali s Mgr. Barborou Čapkovou v rámci předmětu výtvarná výchova do Galerie moderního umění. Zde se zúčastnili zajímavého i zábavného vzdělávacího programu Barva a co se za ní skrývá. Dozvěděli se, jak barva vzniká, které barvy na obrazech nikdy nechybí a jak s nimi malíři zacházejí. Vyzkoušeli si prakticky, jak se v barvách odráží nálada umělce.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 28. 3. 2022 se naše žákyně Michaela Přikrylová ze třídy L1. zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce a obsadila 6. místo.

Blahopřejeme k úspěchu!

Vítězní klokani

Dne 18. 3. 2022 se na naší škole konala tradiční soutěž Matematický klokan. V kategorii Junior se v konkurenci dalších 46 účastníků prosadil na 1. místě Matěj Stejskal ze třídy L1.  před Jakubem Fléglem z L2. a  Danielem Čáslavským z S2.A, kteří se podělili o 2. a 3. místo.

V kategorii Student zvítězila Petra Sedláčková z L3., druhé místo obsadil Aleš Vohralík z S3.A a třetí místo získala Sára Málková ze třídy K3.

Vítězům gratulujeme!

S3.A v Peci pod Sněžkou

Dne 17. 3. 2022 se Ing. Petr Tuček vypravil se třídou S3.A do Pece pod Sněžkou. Smyslem exkuze bylo ukázat žákům typologické zásady návrhu objektu Horské služby.  Pan Wolfgang Berger a Tomáš Novák provedli žáky nově zrekonstruovanou budovou největší a nejmodernější základny Horské služby v Krkonoších a vysvětlili, jak se projekt zrodil, jak vypadala spolupráce mezi zadavatelem, investorem a generálním dodavatelem v období návrhu i realizace díla. Dále exkurze pokračovala na přestupní stanici lanovky Růžohorky, jejíž pracovníci žákům ukázali a odborně vysvětlili konstrukci a technické vybavení lanové dráhy včetně jejích suterénních prostor a velínu.

Čtvrťáci opět v Malšovicích

Ve dnech 15. a 16. 3. 2022 navštívili žáci tříd S4.A a S4.C v doprovodu Ing. Marcely Červené a Ing. arch. Antonína Kusteina stavbu nového multifunkčního stadionu v Malšovicích. Hlavním dodavatelem stavebních prací je firma STRABAG, a.s. Stavbou žáky provedl Ing. Aleš Fišer a seznámil je se zemními pracemi, technologií provádění základových konstrukcí, ukázal jim sestavování systémového bednění Peri, betonáž základů pomocí čerpadla, zhutňování čerstvého betonu vibrátory a další činnosti související s prováděnými pracemi. Následoval teoretický výklad nad stavebními výkresy základů včetně přednášky o řízení stavby, časovém plánu výstavby.

Děkujeme za možnost účastnit se takové exkurze a Ing. Fišerovi za odborný výklad!

Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině

Dne 7. 3. 2022 proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně třídy L2. Adéla Jirků, která obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola.

Blahopřejeme!

Úspěšný komiks

Žák naší školy Jáchym Šenkýř ze třídy L3. dosáhl vynikajícího výsledku v soutěži pro studenty středních škol pořádané zkouškovým centrem Cambridge English pod názvem Be creative and win an exam for free“. Jeho kreativní přístup při tvorbě komiksu s mottem „Cambridge English Certificate“ zaujal porotu natolik, že jeho počin ocenila 2. místem v kategorii B2Srdečně gratulujeme!

Za odměnu do Prahy

Dne 3. 3. 2022 vyrazilo šest účastníků letošního školního kola Středoškolské odborné činnosti do Prahy, kde navštívili Müllerovu vilu, známé funkcionalistické dílo architekta Adolfa Loose. Tato národní kulturní památka dnes slouží jako muzeum.

Používáme ArchiCAD

Dne 24. 2. 2022 se konalo školní kolo soutěže Používáme ArchiCAD k projektování. Žáci v tomto grafickém pogramu zpracovávali výkresy podle zadané studie. Soutěže se zúčastnilo celkem 39 čtvrťáků. Na 1. místě se umístil Matyáš Jedlička, 2. místo obsadil Vavřinec Tuček a 3. skončil Nick Matouš, všichni ze třídy S4.A.

Vítězům blahopřejeme!

Přednáška Wilo

Dne 21. 2. 2022 se žáci třídy Z4. spolu s TZBáky třídy K3. zúčastnili přednášky o čerpací technice. Prezentaci si pro naše žáky připravil Ing. Vladimír Bandouch ze společnosti Wilo, která je jedním z největších světových výrobců čerpací techniky. Žáci tak dostali příležitost zopakovat si teorii čerpadel a seznámit se s možnostmi řešení náročných požadavků kladených na čerpadla v oblastech vytápění, chlazení, přečerpávání odpadních vod a zásobování vodou. 

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.