Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Den otevřených dveří

Přihlášky ke studiu na rok 2021-2020

Informace a přihlášky ke studiu na příští školní rok 2021-2022 najdete v záložce UCHAZEČI,  v části PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Předvyplněnou přihlášku ke studiu najdete u každého oboru v části KRITÉRIA.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Účastníme se EDUgrantu

V tomto roce jsme se ve spolupráci s EDUteamem zapojili do projektu EDUgrant, který je podporován nadací The Velux Foundations. Díky tomuto projektu jsem získali moderní technické a materiální vybavení laboratoří TZB. Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů oborů vzdělání Technická zařízení budov a Stavebnictví.
Nově pořízenou měřicí techniku, která zkvalitní měření prováděná na vytápěcích a vzduchotechnických zařízeních, bude možno využít i pro praktické ukázky a měření ve fyzice nebo mechanice.

3D brýle ve výuce

Dne 11. 12. 2020 měli žáci třídy L2. možnost vyzkoušet si virtuální realitu pomocí 3D brýlí Oculus Quest přímo ve výuce. Díky moderním technologiím, které v budoucnu budou nepopiratelně zastávat čestné místo vedle tzv. „klasické“ výuky, se žáci mohli pomalu „dotknout“ několika modelů těles v matematice a prozkoumat jejich vlastnosti; „podívat“ se kamkoliv po světě; potápět se s delfíny a mořskými želvami; ale také si vyzkoušeli své motorické dovednosti a orientaci v prostoru. 

Erasmus in Schools v hodinách ruského jazyka

Když žáci nemohou do světa, přijde svět za nimi až domů. Přibližně tak by bylo možné ve zkratce charakterizovat projekt studentské organizace ESN Erasmus in Schools, do kterého se na přelomu listopadu a prosince zapojila i naše škola. Panu učiteli Martinu Menšíkovi se díky spolupráci s českými univerzitami podařilo do vybraných hodin distanční výuky ruského jazyka zapojit rodilou mluvčí. Žáci prvního a druhého ročníku se tak měli možnost seznámit se způsoby slavení Vánoc a příchodu nového roku v Ruské federaci, poznat tradiční ruskou kuchyni nebo specifickou vzdělávací soustavu. Kontaktem s rodilou mluvčí si také procvičili své znalosti a získali zajímavou a atraktivní alternativu k běžným hodinám, která byla obohacujícím a inspirativním zážitkem pro obě strany. 

 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.