S3.B na exkurzi

Cestou domů všichni v klidu rozjímali o svém putování a odnášeli si vzpomínku na příjemný výlet s příchutí stavařiny.

   

Informace pro uchazeče o studium na naší škole

21. listopadu se tradiční den otevřených dveří u příležitosti Dne architektury vzhledem k současnému nouzovému stavu konat NEBUDE. Věříme, že budeme moci uskutečnit další plánovaný den otevřených dveří 15. 12.

Budeme se také účastnit burz škol on-line.

Přijímací zkoušky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám stále plánujeme uskutečnit od 2. poloviny ledna 2021. Předpokládáme, že se budou konat v podobném duchu jako v minulém školním roce (bližší informace najdete v záložce Uchazeči, dále Přijímací zkoušky nanečisto a Přípravný kurz k přijímacím zkouškám).

Obě aktivity proběhnou v závislosti na aktuální epidemiolocké situaci.  

Své dotazy k přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám a přípravným kurzům směřujte na zástupce ředitele školy Ing. Martina Piechaczka (pi@spsstavhk.cz), případně na ředitele školy Mgr. Jiřího Bureše (bs@spsstavhk.cz).

Burza škol on-line

Zajímá tě stavebnictví a architektura? Chceš se o škole a studiu u nás dozvědět více? Chceš se nás tváří v tvář na něco zeptat? Zúčastni se burzy škol on-line (burzaskol.online). Další možnost bude 7. prosince, kdy se zúčastníme burzy škol Trutnovska.

   

Logická olympiáda

6. listopadu proběhlo krajské kolo logické olympiády, soutěže  založené na logických úlohách, jejímž pořadatelem je Mensa České republiky. V kategorii středních škol se soutěže zúčastnilo 55 studentů. Naši školu skvěle reprezentoval Jaroslav Kuťák, žák třídy K2., který se umístil na 17 místě.

Ke krásnému umístění gratulujeme!

 

L4. v Josefově

V pátek 2. 10. 2020 zavítala třída L4. do pevnosti Josefov. Exkurze, podpořená Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, doplnila právě probírané téma Klasicismus. Třídu doprovázeli Ing. arch. Taťána Kusteinová a Mgr. Jiří Bureš. Žáci měli možnost si prohlédnout bastion č. X s přilehlým muzeem pevnosti a vyslechnout odborný výklad průvodce, dále i bastion č. I, včetně podzemních chodeb minérů. Po prohlídce pevnosti, která  se uskutečnila v den 240. výročí jejího založení, následovala návštěva Městského muzea v Josefově.

 

Druháci v Jičíně

Dne 24. 9. se žáci druhého ročníku vypravili s Ing. Petrem Tučkem do Jičína, kde právě probíhá oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce. Žáci měli možnost sledovat montáž krokví pomocí jeřábu. V interiéru se dozvěděli více o historii, architektuře a vybavení kostela. Následoval výklad v prostoru krovu objektu s ukázkou vázaného krovu se šikmými stojkami. Po prohlídce zvonové stolice ve věži kostela navštívili žáci Kapli Andělů strážců v Podhradí.

Tato akce se uskutečnila s podporou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Letní škola BIM

Tři žáci z S4.A se zúčastnili Letní školy BIM modelování v Žatci. Smyslem této akce bylo vymodelovat Žatecký pivovar ve 3D. Nejprve byly představeny zásady modelování metodou BIM, poté byli naši žáci seznámeni s nejmodernějšími nástroji na zaměřování objektů. Po instruktáži zaměřili objekt pivovaru s označením 12, který dnes slouží jako sklad. Díky využití vyspělé techniky zaměření pomocí mračna bodů žáci nepotřebovali metr ani dálkoměr. Během modelování byli k dispozici zkušení lektoři. Výsledkem práce našeho týmu byl 3D model zadané budovy. 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.