SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Maturitní zkoušky 2017 (pro školní rok 2016/2017)

Rozpis ústních maturitních zkoušek


Profilová část maturitní zkoušky roku 2017

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 na základě   zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.177/2009 Sb.,    o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  ve znění pozdějších předpisů  určuje povinné a nepovinné zkoušky, a to pro jarní i podzimní zkušební období roku 2017.

obor vzdělání povinné nepovinné
36-45-M/01 Technická zařízení budov 1. Tepelná technika - ústní zkouška
2. Zdravotní technika - ústní zkouška
3. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
36-47-M/01 Stavebnictví 1. Stavební konstrukce - ústní zkouška
2. Pozemní stavitelství - ústní zkouška
3. Praktická část odborných předmětů - praktická zkouška
Matematika (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)
78-42-M/01 Technické lyceum 1. Architektura a stavitelství - ústní zkouška
2. Matematika nebo Fyzika - ústní zkouška
3. Maturitní práce - obhajoba
Matematika * (ústní zkouška)
Fyzika * (ústní zkouška)
Anglický jazyk (ústní zkouška)

Žák si může zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky.
* Žák nevolí stejný předmět jako u povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Matematika +  - žák se může přihlásit, ale nikoli prostřednictvím školy.
Žák se hlásí přímo přes vpz.cermat.cz v období od 1. do 15. ledna 2017


Společná část maturitní zkoušky

Rozsah a druhy zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Více informací na stránkách http://www.novamaturita.cz


podklady

Školní seznam literárních děl - maturitní zkoušky 2017

Témata maturitní práce MZ 2017-LYC

Témata ústní MZ 2017-LYC-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2017-LYC-Architektura a stavitelství

Témata ústní MZ 2017-LYC-Matematika

Témata ústní MZ 2017-STA-Anglický jazyk

Témata ústní MZ 2017-STA-Pozemní stavitelství

Témata ústní MZ 2017-STA-Stavební konstrukce

Témata praktické MZ 2017-STA

Témata ústní MZ 2017-TZB-Zdravotní technika

Témata ústní MZ 2017-TZB-Tepelná technika

Témata praktické MZ 2017-TZB


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz