SPŠ stavební Hradec Králové
Aktuality
20.09.2016
Veřejná zakázka – Přístroje pro POS 2
Veřejná zakázka – zakázka malého rozsahu Název zakázky Přístroje
7.09.2016
Rozvrh 8.9. a rozpis ústních maturit podzim 2016
Prozatimní rozvrh na den 8.9. 2016 a rozpis ústních marutit podzim 2016 viz přílohy
6.09.2016
Veřejná zakázka – ICT technika 2016
Veřejná zakázka – zakázka malého rozsahu Název zakázky ICT


Navštivte nás

Budeme na výstavě středních škol v Náchodě

 

Všichni zájemci o studium na naší škole se o nás mohou dozvědět více na výstavě středních škol, která se bude konat v pátek 7. 10. a sobotu 8. 10. v Náchodě v budově Sokolovny v Tyršově ulici. Můžete si osobně popovídat s učiteli i studenty školy a dozvědět se detailní informace o nabízených oborech, učebních plánech, uplatnění absolventů a o všem, co vás zajímá.


Přespolní běh poprvé

27. 9. se družstva chlapců i dívek naší školy vůbec poprvé zúčastnila přespolního běhu

Ukázat...


2. místo v kopané

 

Naši fotbalisté se 23. září zúčastnili turnaje ISF. Skončili až na druhém místě, i proto, že jim v rozhodujícím okamžiku nepřálo štěstí.


Na Ostrově o nás vědí

 

26. září vyrazil náš kolega Mgr. Karel Prokeš do jaroměřské základní školy Na Ostrově na informační schůzku zástupců středních škol. Na místě ho očekávali rodiče žáků devátých a osmých tříd i samotní žáci. Další příležitost se seznámit s možnostmi studia na naší škole budete mít na výstavě středních škol v náchodské Sokolovně 7. a 8. října 2016.  


CORNY středoškolský atletický pohár

V okresním kole 35. ročníku atletické soutěže středních škol se družstvo našich dívek umístilo na pěkném 3. místě. Družstvu chlapců se letos dařilo o něco méně, skončili až šestí.

 

Ukázat...


Mezi mosty opět vítězně

Dne 20. září naše škola zvítězila v jubilejním 10. ročníku prestižního raftového závodu MEZI MOSTY, kterého se celkem zúčastnilo 16 hradeckých škol. Vítěznou posádku tvořili následující studentky a studenti: Eva Chocholoušová, Adéla Průšová, Natálie Hetfleišová, Karolína Tomášková, Martin Smetiprach, Marek Souček, Zdeněk Klišč, David Pitrman, Šimon Coufal a Michael Elčkner.

Ukázat...


Vítězství v krajském kole SOČ

Dne 14. září 2016 se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnilo slavnostní setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého kraje. Ocenění předala radní Mgr. Táňa Šormová, odpovědná za oblast školství. 

Ukázat...


Konference Pro Gočár

15. září 2016 měla třída L4. skvělou příležitost zúčastnit se konference pořádané královéhradeckým spolkem Pro Gočár na téma Vnitrobloky.

Ukázat...


Hradecký stavební palec

Ve čtvrtek 8. 9. se na naší škole uskutečnil již pátý ročník soutěžní a přednáškové akce pro žáky devátých tříd. 

Ukázat...


Adaptační den na Biřičce

V pondělí 5. září se žáci prvních ročníků místo ve škole sešli u rybníka Biřička na Novém Hradci Králové. Zde se během sportovních aktivit mohli seznámit a poznat jak mezi sebou, tak i se svými novými třídními učiteli jinak než ve školních lavicích. 

Ukázat...


Výsledky 1. kola přijímacího řízení 22. 4. 2016

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

1.   Informace pro přijaté uchazeče

2.   Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání proti nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů

3.   Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4.   Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování  v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku do 31.5.2016. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.

Přihláška k ubytování v domově mládeže


Třeťáci si rozumí s radonem

22. 3. 2016 se konala v aule školy přednáška pro žáky 3. ročníků na téma Regulace radonu ve stavbách. Eva Pravdová ze Státního ústavu pro radiační bezpečnost studentům vysvětlila, jak se koncentrace radonu měří a jak se tento plyn chová v budovách.


ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÝCH PRAXÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

Odborná praxe bude probíhat v termínu od 23. 5. 2016 do 3. 6. 2016.

Žáci si praxi domlouvají samostatně dle pokynů třídního učitele tak, aby pracovní náplň odpovídala ŠVP a možnostem organizace. Žáci nahlásí třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy, nejpozději 18. 3. 2016.

Ukázat...


Za vídeňskou architekturou

Ve dnech 4. a 5. 12. se 46 studentů naší školy zúčastnilo exkurze do hlavního města Rakouska za účelem obohacení svých znalostí architektury. 

Ukázat...


Přednáška Církevní stavby zaujala

2. 12. se v aule naší školy konala přednáška spolku Pro Gočár s názvem Církevní stavby. Přednáška byla určena nejen třídě L4., která zpracovává církevní stavby jako maturitní práci, ale také veřejnosti.

Ukázat...


Okouzlení Berlínem

Ve dnech 22. 11. – 28. 11. jsme se v rámci výzvy 56 zúčastnili jazykově poznávacího pobytu v Berlíně. Berlín navštívilo 20 studenů naší školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Natašou Ungermannovou a vyučující německého jazyka Mg. Hanou Pinkovou.

Ukázat...


Přednáška TRESK

 

Ve středu  11. 11. 2015 proběhla v aule školy přednáška o stavebním materiálu TRESK, které se zúčastnila třída S3.B pod dohledem ing. Sovákové. Dojmy z přednášky zaznamenala jedna ze studentek:

Ukázat...


Prezentovali jsme se v Trutnově

Ve dnech 4. a 5. listopadu se v Trutnově konala Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Akci organizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a mezi vystavovateli jste mohli navštívit i náš stánek.

Ukázat...


Napsali o nás...


Lyceisté na Designbloku 2015

26. října vyrazilo 35 studentů z technického lycea do Prahy, aby si prohlédli výstavu Designblok 2015 na holešovickém výstavišti. Žáci zde ve skupinách zpracovávali samostatnou práci a doplnili si tak znalosti načerpané v předmětu průmyslové výtvarnictví.


50 „stavebáků“ navštívilo Anglii

Stonehenge

Ve dnech 17.–24. 10. 2015 se uskutečnil jazykově vzdělávací zájezd 50 žáků školy do Oxfordu v Angliii. Studenty čekal nabitý program plný zajímavých akcí. Vedle intenzivního studia angličtiny na výběrové oxfordské jazykové škole proběhlo množství poznávacích výletů.

Ukázat...


Prezentace středních škol v Náchodě

Ve dnech 23. a 24. 10. se v Náchodě konala Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015. Také zde jste mohli navštívit náš stánek.

Ukázat...


Osm basketbalových statečných

Dne 21. 10. se na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové konalo okresní finále AŠSK v basketbalu. Naši studenti získali krásné 2. místo.

 

 

Ukázat...


Prezentační výstava středních škol v Rychnově

Ve dnech 16. a 17. října se v Rychnově nad Kněžnou konala Prezentační výstava středních škol. Zde si můžete přečíst, jak probíhala.

Ukázat...


Filmový klub zahájen

Ve středu 14. 10. opět zahájil svou činnost Filmový klub, který nabízí snímky natočené podle literární předlohy. Studenti před promítáním obdrží pracovní list, do něhož si zapisují podstatné informace, a připravují se tak k maturitě z českého jazyka.


Přírodovědný „klokánek“

Přírodovědný Klokan

14. října se konala soutěž Přírodovědný klokan, kategorie Junior. Přihlásilo se celkem 53 žáků z prvního a druhého ročníku technického lycea. Vítězem se stal Jakub Juška ze třídy L1.

Ukázat...


Ping-pong nám přinesl bronz

Dne 13. 10. se na hradecké SOU obchodu konala soutěž ve stolním tenise. Naši žáci Vlastimil Buben (K1.), Michael Elčkner (S2.B) a Tomáš Morávek (S2.A) získali krásnou třetí příčku.

Ukázat...


Výstava středních škol v Jičíně

Máte-li zájem o studium na naší škole, navštivtě některou z výstav středních škol. 9. a 10. října jste náš stánek mohli vidět v Jičíně na akci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015 v Masarykově divadle.

Ukázat...


Stříbro v Poháru Josefa Masopusta

Studenti naší školy sehráli strhující finálový zápas, v němž se utkali s družstvem z Gymnázia J. K. Tyla. Na penalty jsme však neměli štěstí, a tak jsme skončili na (přesto skvělém) druhém místě!

Ukázat...


Kopeme jako o život!

Dne 1. 10. vyhráli naši žáci skupinu „JIH“ Středoškolského poháru v kopané a postoupili do finále. To proběhlo 7. 10. a my v něm opět suverénně zvítězili!

Ukázat...


Študáci a kantoři 21. století

 

Každé dva měsíce mají naši studenti možnost se vyjádřit k chodu školy na tzv. Studentském parlamentu. Dne 7. 10. se konala první z těchto schůzek. 

Ukázat...


Volejbalové turnaje

 

Naši sportovně založení žáci nezahálejí! Chlapci z prvních a druhých ročníků se dne 30. září utkali s dalšími sedmi družstvy a získali krásné 4. místo. Dívky si v zápasu konaném 1. 10. vybojovaly šestou příčku. Oba volejbalové turnaje AŠSK se konaly na Gymnáziu Boženy Němcové.


Školní kolo soutěže KB Blok

Dne 24. 9. proběhla přednáška firmy KB-BLOK systém s.r.o. o sortimentu jejich výrobků a vyhodnocení školního kola soutěže „NAVRHNI DŮM Z KB–BLOKU“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních.

 

Ukázat...


Soutěž Pracujeme s ArchiCadem zná své vítěze

Soutěž Pracujeme s ARCHICADEM 2014/2015 byla vyhodnocena 16. 9. 2015 za přítomnosti zástupců Magistrátu HK, ČKA a školy. První místo získala Jana Hušková z S3.A.

Ukázat...


Bronz ze závodu raftů

Tradiční závod raftů Mezi mosty konaný 15. září byl pro nás opět úspěšný. Tentokrát jsme vybojovali krásné třetí místo!

Ukázat...


Maturanti z lycea v Praze

V pondělí 14. září se studenti čtvrtého ročníku vydali do Prahy, aby si prohlédli architektonické památky. 

                            

 

Ukázat...


Hradecký stavební palec

Ve středu 9. 9. se na naší škole uskutečnil již čtvrtý ročník zábavné soutěže pro žáky devátých tříd. 

Ukázat...


Hattrick Jeřábu

Již potřetí získal školní časopis Jeřáb ocenění v soutěži Nejinspirativnější středoškolský časopis pořádanou Odborovým svazem novinářů a pracovníků médií České republiky. Na první letošní číslo se můžete těšit na konci září.


V novém školním roce od 7:50

V tomto školním roce bude první vyučovací hodina začínat již v 7:50. Nezapomeňte si správně nařídit budík!


Cena v soutěži Stavby z vlnité lepenky

Naši studenti se každoročně účastní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Tentokrát se dostali až do finále, kde 12. 6. získali Cenu za originalitu a 5 000 Kč za svoji stavbu "Automatické mlýny v Pardubicích".


Napsali o nás - Královéhradecký kraj

 

O výměnném studijním pobytu našich studentů v Německu se můžete dočíst na stránkách Královéhradeckého kraje.

Ukázat...


Praxe v Německu


Náš model z vlnité lepenky je ve finále!

Článek byl uveřejněn v Mladé frontě Dnes dne 30. 5. 2015.

Ukázat...


Výměník "hlucháku" se změní na školní jídelnu

Článek

Více v příloženém článku.


Výhra na majálesovém turnaji ve florbale

Dne 22. 4. náš školní florbalový tým vyhrál majálesovou Florbalovou bitvu škol konanou v Předměřicích.

Ukázat...


Projekt MURAL zavítal k nám

Ve dnech 1.–8. 3. 2015 se na škole uskutečnil projekt MURAL v rámci programu partnerství škol Comenius, kdy naši školu navštívilo 33 učitelů a studentů z partnerských škol v Polsku, Francie, Lotyšska, Rumunska, Itálie, Velké Británie a Turecka.

Ukázat...


Projektový den pro žáky ZŠ

3. 2. se pardubická Základní škola Štefánikovala zúčastnila námi pořádaného Projektového dne. 15 žáků osmé třídy si vyslechlo prezentaci našich studijních oborů a zhlédlo ročníkové a soutěžní práce stávajících studentů. Následovala prohlídka dílen a laboratoří. Závěrečnou část programu tvořila komentovaná prohlídka Hradce Králové.


Zvítězili jsme v krajském kole florbalu!

28. ledna zvítězili žáci naší školy v krajském finále florbalu. Sportovní soutěž Pohár českého florbalu tak pro nás nekončí a my pokračujeme do mezikrajové kvalifikace, která se koná 23. února v Liberci.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz